Sertifiointimuutoksia valmisbetonissa ja betonielementeissä


Viime vuonna 1.7. voimaan astunut ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012” edellyttää tiettyjen talonrakentamisen kantaviin rakenteisiin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamista uudella varmennustodistuksella ja varmennustodistus-sertifiointimerkillä.

<br>
</br>

Uusi varmennustodistus 

VarmennustodistusMerkki

Uusi laki edellyttää, että valmisbetonin, nestesäiliöelementtien, massiivibetonisten  laattaelementtien ja muiden sellaisten massiivibetonisten elementtien, jotka eivät ole CE-merkittäviä, kelpoisuus talonrakentamisen rakenteisiin osoitetaan uudella varmennustodistuksella. Betonielementtien osalta varmennustodistus koskee käytännössä massiivibetonisia parveke- ja porrastasoelementtejä.

Inspecta Sertifiointi Oy julkaisee lähiaikoina edellä mainittuja tuotteita koskevat uudet Valmisbetonin sekä Massiivibetonisten laattaelementtien varmennustodistuksen myöntämisperusteet:  

  Asiakirjat, joiden vaatimukset ovat myöntämisen edellytyksenä Inspectan tuoteryhmäohje
Valmisbetoni

SFS-EN 206-1 Betoni. Osa 1: Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus

SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206-1 käyttö Suomessa

TR 62:2014 Valmisbetoni
Massiivibetoniset laatta- ja nestesäiliöelementit

SFS-EN 206-1 Betoni. Osa 1: Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus

SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt

SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206-1 käyttö Suomessa

Vaatimukset vastaavat käytännössä CE-merkittyjen seinäelementtien vaatimuksia
TR 61:2014 Betonielementit

FI-merkintöjen jatkuminen TR 14 ja TR 15 mukaisestiFI-merkki

Inspecta tulee jatkamaan betonivalmisosien CE-merkinnän sekä valmisbetonin ja massiivibetonilaattojen varmennustodistuksen rinnalla myös FI-merkin sertifiointeja. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä betonivalmisosien CE-varmennus ja vaatimusasiakirjat SFS-EN 206 ja SFS 7022 eivät kata kaikkia erikoisbetoneita eivätkä kaikkia niitä betonin laatuvaatimuksia, joita Suomessa on totuttu valmisbetonilta ja betonivalmisosilta vaatimaan.

FI-merkillä voidaan jatkossa osoittaa sellaisten ominaisuuksien täyttyminen, jotka jäävät valmisbetonin varmennustodistusmerkin, betonivalmisosien CE-varmennuksen ja massiivibetonisten laattaelementtien varmennustodistuksen ulkopuolelle:

 

 

FI-merkin todentamat vaatimukset

Vaatimusasiakirja
Valmisbetoni

 

- InfraRYL-vaatimusten mukaisen siltabetonivaatimusten täyttyminen (LIVI)

- Kuuma- ja pakkasbetonia koskevien vaatimusten täyttyminen

- Valmisbetonitoimittajan henkilökunnan riittävä pätevyys

- Eräät muut valmisbetonin laatuominaisuudet

 

 

TR 14: 2014 Valmisbetoni

 

 

 

Käytännössä uudet TR 14:2014 ja TR 62:2014 vaatimukset vastaavat yhdessä nykyisiä TR14:2007  vaatimuksia, joten betoninvalmistajien toimintaan ei tule suuria muutoksia. Suurimmat muutokset koskevat sertifiointimerkkejä ja sertifikaatteja.

Betonielementit 

- InfraRYL vaatimusten mukaisen siltabetonivaatimusten täyttyminen (LIVI)

- Suomalaiset viranomaisvaatimukset, kuten SFS 7022 -vaatimusten täyttyminen (mm.pakkasenkestävyys, vesisementtisuhteen ja sideainemäärä-vaatimusten täyttyminen)

-  Julkisivuelementtien pintalaatu

- Betoniterästen ja kuormia siirtävien teräksisten tartuntaosien vaatimustenmukaisuus

- Betonielementti-toimittajan henkilökunnan riittävä pätevyys

 

TR 15: 2014 Betonielementit

 

Käytännössä uudet TR 15:2014 ja TR 61:2014 vaatimukset vastaavat yhdessä nykyisiä TR15:2007 vaatimuksia, joten betonielementti-   valmistajien toimintaan ei tule suuria muutoksia. Suurimmat muutokset koskevat  sertifiointimerkkejä ja sertifikaatteja.

 

 

 

 

 

 

Aikataulu ja tarvittavat toimenpiteet

Uusia varmennustodistuksia varten Inspecta julkaisee ja toimittaa valmistajille uudet valmisbetonia koskevat TR 62:2014 ja TR 14:2014 sekä betonielementtejä koskevat TR 61:2014 ja TR 15:2014 -vaatimusasiakirjat keväällä 2014. FI-merkin TR 14:2014 ja TR 15:2014 ja mukaista jatkamista ei tarvitse hakea, vaan nykyisen sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti.

Valmisbetonitehtaat: Vastaanotettuaan uudet valmisbetonia koskevat TR-asiakirjat, valmisbetonitehtaalla tehdään TR 62:2014 mukainen alkutarkastus. Inspecta tekee valmisbetonin alkutarkastuksen normaalin valmisbetonin FI-merkinnän seurantakäynnin yhteydessä: vuoden 2014 ensimmäisellä tai toisella tarkastuskäynnillä.

Betonielementtivalmistajat: Mikäli betonielementtivalmistaja tarvitsee massiivilaattojen varmennustodistusta tuotteen kelpoisuuden osoittamiseksi, tehdään kullakin tehtaalla TR 61:2014 mukainen alkutarkastus. Alkutarkastus tehdään normaalin betonielementtien seurantakäynnin yhteydessä keväästä 2014 alkaen. Alkutarkastusta varten edellytetään, että valmistaja toimittaa Inspectalle hakemuslomakkeen TR 61:2014 mukaisen varmennustodistuksen myöntämiseksi.

Onnistuneen alkutarkastuksen jälkeen Inspecta myöntää valmistajille varmennustodistussertifikaatin TR 62:2014 tai TR61:2014 mukaan ja muokkaa nykyistä FI-sertifikaattia päivitettyjen TR 14 ja TR15:2014 vaatimusten mukaiseksi.

Sertifikaattien myöntämisen jälkeen valmistajan tulee merkitä valmisbetonin kuormakirjoihin sekä uusi ”Varmennustodistusmerkki” että FI-merkki osoituksena betonin kelpoisuudesta. Betonielementtivalmistaja merkitsee vastaavasti betonielementteihin sertifiointimerkit seuraavasti:

-  CE-merkittävät betonielementit: CE-merkintä ja FI-merkki

-  ei CE-merkittävät betonielementit (massiivilaatat ym.): Varmennustodistus-merkki ja FI-merkki

Lisätietoja antavat Inspectassa

Matti Järvi 040 5046 932 (nimi.sukunimi@inspecta.com) sekä Matti Virtanen 040 0459 166 (nimi.sukunimi@inspecta.com). Lisätietoja saa myös betonituotteiden tarkastusinsinööreiltä.

Tuotehyväksyntälaista lisätietoja saa Ympäristöministeriöstä

Betoni_parveke

Sivu luotu: 24 maalis 2014