Muutostilanteet vaativat koneiden turvallisuuden varmistamista

Koneiden turvallisuutta on arvioitava järjestelmällisesti tietyin väliajoin. Arviointi tulee ajankohtaiseksi myös erityisesti tuotannon ja työmenetelmien muuttuessa, koneiden hankinnan yhteydessä, koneita muutettaessa sekä mahdollisesti organisaation muuttuessa.

Inspectan johtava asiantuntija Jukka Laaksonen kertoo, ettäkoneturvallisuus Inspecta käyttöasetus Vna 403/2008 edellyttää erityisesti muutostilanteiden yhteydessä koneen turvallisuuden arviointia. Vaatimukset perustuvat riskien arviointiin ja niiden tarkoituksena on potentiaalisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistetuksi saattaminen. ”Asiakkaat ovat kyselleet, mistä näistä asioista saisi lisää tietoa. On hyvä, että tiedontarve tunnistetaan”, Laaksonen iloitsee. 

Huomioitavia asioita onkin useita. Vaarat voivat aiheutua koneesta itsestään, sen rakenteesta, ominaisuuksista tai toiminnoista. Lisäksi työn luonne, koneen lopullinen käyttötarkoitus, todelliset käyttöoilosuhteet ja käyttäjän osaamistaso voivat aiheuttaa erilaisia vaaroja tai haittatilanteita.

Jukka Laaksonen Pulp and Paper messut InspectaLaaksonen puhui aiheesta Muutostilanteet ja koneiden turvallisuuden varmistamista koskeva lainsäädäntö kesäkuussa Pulp and Paper -messuilla Helsingissä. Laaksosen messuesitys on nyt julkaistu Inspectan Slideshare-tilillä.

 

Inspectan tarjoamat koneturvallisuuden koulutukset löytyvät täältä.

Sivu luotu: 30 heinä 2014