Kiinalaiset alihankkijat valvontaan suomalaisin konstein

Suomalaisesta toimittaja-arvioinnista on tulossa uusi vientituote. Maailman suurin arviointilaitos CQC haluaa arvioida kiinalaisia yrityksiä Inspectan menetelmin.

Inspecta Sertifioinnin tapa toteuttaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia, tilaajien yhteisiä toimittaja-arviointeja herätti kiinalaisen CQC:n (China Quality Certification Centre) mielenkiinnon viime vuonna.

Maailman suurimman arviointilaitoksen ylin johto vieraili Suomessa syyskuussa 2013 ja sopi Inspectan kanssa, että yritys kouluttaa kiinalaiset arvioijat tekemään Green Card -arviointeja Kiinassa keväällä 2014.

Green Card -konsepti on suurten monikansallisten yhtiöiden tunnustama ”työlupakäytäntö”, joka mittaa alihankkijoiden valmiuksia ja tuo heidän vahvuutensa suurten ostajien tietoon.

Arviointi perustuu arvioitavan toimittajan etukäteen lähettämään aineistoon ja arviointikäyntiin. Arvioinnista laaditaan tarkka raportti, joka toimii myös toimittajan ”laatukorttina” asiakkaalle ja muille sidosryhmille. Jos parannettavaa on, toimittajalta edellytetään korjaavia toimia.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuista

Alihankintojen laatu vaikuttaa merkittävästi tilaajayrityksen menestykseen. Inspectan toimittaja-arvioinneista vastaava Kaj von Weissenberg kutsui yhdeksän vuotta sitten suurten yritysten päähankkijat yhteisen pöydän ääreen ja kysyi millaista laatua he haluavat toimittajiltaan. Näistä toiveista syntyi asiakaslähtöinen Green Card -laadunarviointimalli.

Malli on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Missään muualla ei tiettävästi olla kyetty löytämään kaikille tilaajille sopivia yhteisiä kriteereitä. Niiden täyttymisestä saatu tunnustus ja markkinakelpoisuus ovat kannustaneet satoja yrityksiä laadun ja fiksun tekemisen tielle Suomessa.

Turvallisuuskulttuurin, ympäristövastuullisuuden ja laaduntuottokyvyn tulee olla kunnossa ennen kuin alihankkija pääsee suomalaisen yrityksen toimittajaksi. Viime aikoina myös eettiset kysymykset ja taloudellinen vastuullisuus ovat nousseet arviointien kohteiksi.

Miten kiinalaisten alihankkijoiden valvonta nyt muuttuu?

Koulutusmatkalta äskettäin palannut von Weissenberg kertoo, että paikallisella kielellä toimivat, kokeneet ammattiarvioijat pystyvät selvittämään eurooppalaisten tilaajien kaipaamat asiat luotettavasti.

Tähän saakka tilaajien on täytynyt lähettää toimittajien kelpoisuuden selvittämiseksi asiantuntijoitaan vieraille kielialueille ja tuntemattomiin kulttuureihin. Harvoin tehtävään löytyy arvioinnin ammattilaisia. Tulkit kääntävät mitä pyydetään, mutta suurin osa menettelytavoista jää arvailujen varaan. Kustannukset tällaisille käynneille ovat olleet suuret ja teho heikko.

Uusi menettely muuttaa arvioinnit ammattimaisiksi, luotettaviksi ja edullisiksi. ”Inspecta lukee jokaisen raportin ja tekee mahdollisen sertifiointipäätöksen Suomessa. Asiakirjat toimitetaan meidän vesileimapaperillamme, ja tilaajat asioivat suojatussa verkkoportaalissa, jonne muilla ei ole pääsyä”, von Weissenberg kertoo.

Tilaajat tyytyväisiä

Inspectan Kiinassa toteuttamaan koulutukseen sisältyi valvottuja ja ohjattuja pätevöintiarviointeja eri puolilla Kiinaa. Arvioinnit tehtiin teknologia- ja rakennusteollisuuden suurten tilaajaorganisaatioiden osoittamiin kohteisiin.

Inspectan kokemukset yhteistyöstä CQC:n kanssa olivat erinomaiset. Raportit valmistuivat ajallaan ja ne esitettiin maaliskuussa tilaajille. Von Weissenbergin mielestä voidaan hyvällä syyllä sanoa, että suomalainen arviointi- ja verkosto-osaaminen on selvästi muodostumassa vientituotteeksi.  

”Voimme taata suomalaisille ostajille, että heidän tarvitsemansa tieto toimittajien kyvykkyydestä kaivetaan luotettavalla tavalla esiin. Me luotamme paikalliseen ammattiarvioijaan, jonka olemme itse kouluttaneet ja pätevöittäneet. Tilaajat luottavat meihin. Samalla arvioinnin kulut putoavat merkittävästi.”

Myös suomalaiset hyötyvät hyvästä laadusta

Sen lisäksi, että luotettavaa laadunarviointia voidaan toteuttaa nyt Kiinassa, myös kotimaiset yritykset ja kuluttajat hyötyvät. ”Laatuvaatimuksemme leviävät toisella puolella maapalloa eikä meidän enää tarvitse tyytyä vain halpaan hintaan. Laadunvalvonnan kustannukset putoavat samalla murto-osaan”, Weissenberg pohtii. 

Sivu luotu: 03 huhti 2014