Inspecta sertifioi varmoja työkykyjohtajia

Inspecta on käynnistänyt laajamittaisen yhteistyön työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa työkykyjohtamisen arvioinnissa. Varma on määritellyt asiakkailleen työkykyjohtamisen kriteeristön, jonka täyttymistä Inspecta arvioi kolmannen osapuolen riippumattomana toimijana.

Työeläkevakuutusyhtiön asiakkaille tehty työkykyjohtamisen sertifiointipalvelu kehitettiin Inspectan ja Varman moniammatillisena yhteistyönä. Palvelussa arvioidaan Varman asiakkaiden työkyky- johtamisen tasoa sekä sen kehityskohteita.  Täyttäessään Varman asettamien arviointikriteereiden vaatimukset, yritykselle voidaan myöntää Varma työkykyjohtaja -sertifikaatti.

Sertifikaatti todentaa yrityksen työkykyjohtamisen tason, selkeiden vastuualueiden, yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen toteutumisen käytännössä. ”Yritykseltä täytyy löytyä evidenssiä siitä, että sen kuvaamat työkykyjohtamisen käytännöt näkyvät myös yrityksen arjessa kaikilla eri organisaatiotasoilla”, kertoo Inspectan liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen. Tämän kokonaisuuden arviointiin Inspecta tarjoaa Varman asiakasyrityksille oman osaamisensa.

”Sertifikaatin hakeminen on osoitus yrityksen kunnianhimosta mutta kokonaisuudessaan itse sertifiointiprosessikin on yritykselle erittäin merkityksellinen. Se toimii tärkeänä työkaluna HR:n työkykyprosessien määrittelyyn”, Kasurinen huomauttaa. Sertifikaattia hakeva yritys voi Varman määrittämien kuuden arviointialueen täydennykseksi valita kolmesta vaihtoehdosta myös yhden vapaavalintaisen arviointikohteen. Inspectan tekemien haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi prosessissa tärkeäksi nousee yrityksen itsearviointi.

Varma työkykyjohtaja -sertifikaatti ei korvaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaattia (OHSAS 18001) vaan on pikemminkin sen jatke. Kyse ei ole laatujärjestelmästä vaan tasoarvioinnista, jolla voidaan nostaa esiin esimerkiksi työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyösuhdetta. Keskeisin asiakashyöty on se, että palvelu tarjoaa asiakasyritykselle aivan uudentyyppisen työkalun työkykyjohtamisen tavoitteiden saavuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Aikana, jona eläkeikä puhuttaa, yrityksille on tärkeää pohtia, miten työkykyä johdetaan onnistuneesti. ”Ensimmäiset toimeksiannot sertifioinnista sovittiin jo palvelun julkistamistilaisuudessa helmikuun alussa pidetyssä Varman työkykyjohtamisen opintopolun avaustilaisuudessa. Ensivaikutelmana voisin siis sanoa, että palvelulle on varmaa kysyntää.  Tästä on hyvä jatkaa”, toteaa Kasurinen.

Sivu luotu: 25 helmi 2014