Inspectan mikrobilaboratoriolle suoraviljelyn akkreditointi

Kiinteistö- ja rakenneteknisen konsulttitoimisto Kiratek Oy:n yritysoston myötä Inspectan palveluvalikoima laajeni laboratoriopalveluilla. KiraLab-toiminimellä rekisteröity laboratorio käsittää betoni- ja asbestilaboratorion sekä mikrobilaboratorion. Elokuun lopussa mikrobilaboratorion pätevyysalueeseen lisättiin myös rakennusmateriaalinäytteiden suoraviljelymenetelmä.

KiraLabin palveluihin kuuluvat asumisterveyden monipuoliset materiaali- ja ilmanäyteanalyysit, kuten mikrobien (homeiden, bakteerien ja hiivojen) määritykset, asbestianalyysit, betonin ja kiviaineksen ohuthietutkimukset ja kloridianalyysit sekä materiaalinäytteiden PCB-, Pb- (lyijy) ja PAH-pitoisuuksien määritykset. Homeiden, bakteerien ja hiivojen määrityksiä ilma- ja materiaalinäytteitteistä tekevä mikrobilaboratoriopuoli on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

Mikrobiaboratorio sai materiaalinäytteiden suoraviljelyn akkreditoinnin elokuun 2014 lopussa. Suoraviljely on semikvantitatiivinen menetelmä, jolla saadaan suuntaa antava tulos mikrobien määrästä ja lajistosta. Suoraviljely on hieman laimennosviljelymenetelmää herkempi ja sillä voidaan paremmin havaita vanha, jo kuivunut kosteusvaurio ja raskaiden materiaalien tyypillisesti alhaisemmat mikrobipitoisuudet

 KiraLabin laboratoriotoiminnan kehittäminen on ollut kunnianhimosta. Syksyllä 2013 mikrobilaboratorio osallistui kolmatta kertaa peräkkäin THL:n ja SYKE:n järjestämään asumisterveyslaboratorioiden pätevyyskokeeseen, joka mittaa laboratorioiden hometunnistusosaamista ja rakennusmateriaalinäyteanalyysien vertailukelpoisuutta kansallisella tasolla ja saavutti kokeessa hyvät tulokset.  Lisäksi mikrobilaboratorio siirtyi viime vuonna omaan kasvatusmaljojen tuotantoon. 

suoraviljely

M-agarmalja, jossa näkyy puunpalasia homekasvuston seassa osoittaa, että kyseessä on suoraviljely.

Kysy lisää: paula.kurola [at] inspecta.com tai klikkaa laboratorion sivuille tästä.

Sivu luotu: 27 elo 2014