Uusi, ainutlaatuinen tarkastuslaitteisto käytössämme

Inspecta on hankkinut dielektristen materiaalien tarkastamiseen uuden tarkastuslaitteiston. Laitteistolla voidaan havaita mm. materiaalin ikääntyminen, laminointivirheet ja säröt sekä mitata ainevahvuus luotettavasti. Mikroaaltoskanneriksi kutsuttu laitteisto on Suomen ainoa eikä koko Euroopastakaan löydy toista muualta kuin Englannista.

Mikroaaltoskanneri

Mikroaaltoskannaus on mikroaaltotekniikkaan perustuva NDT-tarkastusmenetelmä dielektrisille eli sähköä johtamattomille materiaaleille, kuten mm. lasikuitu, muovi, puu ja betoni. Tarkastuskohteeseen johdetaan mikroaaltoenergiaa, joka heijastuu takaisin materiaalin sisällä olevista rajapinnoista ja muodostaa signaalin, joka sitten mitataan voltteina.

Useat dielektriset materiaalit absorboivat voimakkaasti äänienergiaa, joten niiden tutkiminen esim. siihen perustuvalla ultraäänimenetelmällä on haasteellista. Lisäksi sironta ja hajonta ääniaalloissa on voimakasta. Pyörrevirtamenetelmä puolestaan tarvitsee johtavan materiaalin ja radiografialla on vaikea havaita laminaatiovirheitä. Mikroaaltoskannerin etuna voidaan pitää myös mm. tilavuus- ja liimavikojen havaitsemista. 

Laitteisto hankittiin pääasiassa vastaamaan asiakkaiden haasteisiin putkistojen ja säiliöiden kunnon selvityksessä. Kyseisiin kohteisiin ei aikaisemmin ole ollut tarjolla menetelmää, joka antaisi yhtä monipuolista ja luotettavaa tietoa kohteesta. Lisäksi menetelmän herkkyys reagoida rakenteessa olevaan kosteuteen avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia mm. kiinteistöpuolelle.

”Kiinnostus menetelmää kohtaa on ollut valtaisaa, vaikka emme vielä ole ehtineet sesongin vuoksi varsinaista jalkatyötä kunnolla aloittamaan. Asiakaspalaute ensimmäisistä toimeksiannoista on ollut erittäin positiivista asiakkaiden saadessa tietoa laitteistaan ja komponenteistaan, joiden nykytila ei ollut aiemmin todennettavissa”, kertoo teollisuuden NDT- ja tarkastuspalveluiden aluejohtaja Jouni Koivumäki.

Mikroaaltoskanneri on esittelyssä Inspectan osastolla Energiamessuilla Tampereella 28.-29.10. Siitä voi myös lukea lisää marraskuussa ilmestyvästä asiakaslehdestämme. 

Sivu luotu: 28 elo 2014