Inspecta laajentaa toimintaansa Puolaan ostamalla EPTSiLin

Inspecta on ostanut puolalaisen testaus- ja diagnostiikkayhtiö EPTSiLin Polimex-Mostostal SA -konsernilta. Yritysosto avaa Inspectalle uudet maantieteelliset markkinat. Puolan keskeinen sijainti ja EU:n kuudenneksi suurin talous luovat Inspectalle ja sen asiakkaille merkittäviä toimintamahdollisuuksia.

EPTSiL ("Energomontaz-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o.) on erikoistunut ainetta rikkoviin ja rikkomattomiin (DT- ja NDT-) hitsausmateriaalitestauksiin. Varsovassa pääkonttoriaan pitävä yritysInspecta ostaa EPTSiLin toimii 100 työntekijän voimin kymmenellä eri paikkakunnalla Puolassa. EPTSiL on tähän saakka pääasiassa palvellut sisäisesti muita Polimex-Mostostal-konsernin yrityksiä, mutta sillä on myös ulkoisia asiakkaita sekä Puolassa että ulkomailla.

Yritysosto jatkaa Inspectan strategista laajentumista Itämeren ympärillä, jossa se on tähän asti toiminut seitsemässä eri maassa. Ensimmäisenä paikallistoimijana EPTSiL muodostaa perustan Inspectan kasvulle Puolassa. Maan 38 miljoonan asukkaan, vahvan teollisen perustan ja ammattitaitoisen työvoiman myötä Puola tarjoaa Inspectalle merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Puolassa testaus on isoissa teollisuusyrityksissä pääosin suoritettu yrityksen sisäisenä operaationa. Maassa on myös joitakin pieniä testausyrityksiä, jotka palvelevat muiden yritysten paikallisia tarpeita. Yhdistämällä EPTSiLin resurssit ja asema markkinoilla sekä Inspectan laadukkaat testauspalvelut ja kansainvälinen ulottuvuus, luodaan yritykselle markkinajohtajan asema.  Paikallistoimijuus Puolassa avaa kasvumahdollisuuksia myös Inspectan muille markkinavetoisille palveluille.

“Puola on läpikotaisin uudistanut infrastruktuurinsa suurilta osin EU:n rahoituksella liityttyään EU:hun vuonna 2004.  Lähitulevaisuudessa isoja investointeja tullaan tekemään etenkin energiasektorille, jossa Puolan voimalaitosten tasoa tullaan nostamaan tai laitokset tullaan kokonaan uusimaan.  Näemme täten suurta potentiaalia Puolan markkinoissa. Koska myös monilla asiakkaillamme on jo valmistustoimintaa Puolassa, yritysosto auttaa meitä palvelemaan heitä paremmin”, kuvaa Inspecta-konsernin toimitusjohtaja Kari Aulasmaa yrityskaupan motiiveja.

Inspecta tulee jatkamaan yhteistyötä Polimex-Mostostalin kanssa, sillä tavoitteena on rakentaa pitkän aikavälin kumppanuus yrityksien välille.

Lisätietoja antavat:

Kari Aulasmaa, toimitusjohtaja, Inspecta Group Oy

kari.aulasmaa@inspecta.com

+358 405 116 445

Maciej Stańczuk, toimitusjohtaja, Polimex-Mostostal SA Group

maciej.stanczuk@polimex.pl

+48 22 8297593

 

Inspecta on testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalvelujen markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa. Inspectan toimipisteverkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan. Vuosittainen liikevaihto vuonna 2013 oli 176 M € ja asiantuntijoiden määrä yli 1400.

Polimex-Mostostal SA Group on puolalainen on puolalainen suunnittelu- ja rakennusyhtiö, joka on noteerattu Varsovan pörssissä. Se toimii pääurakoitsijana energia-, kemikaali- ja petrokemian teollisuudessa.

Sivu luotu: 29 elo 2014