Vaatimusmuutoksia laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardeihin vuonna 2015

ISO-järjestö on uudistamassa laadun- ja ympäristönhallinnan vaatimusstandardit 9001 ja 14001, joiden uudistettujen sisältöjen on tällä hetkellä ilmoitettu valmistuvan vuoden 2015 aikana. Kyse ei ole pelkistä päivityksistä vaan merkittävistä uudistuksista kummankin standardin kohdalla.

Uudistuksilla haetaan vaatimuksiin selkeämpää, yhtenäisempää rakennetta ja terminologiaa, jotka mahdollistavat niiden paremman yhteensopivuuden ja helppokäyttöisyyden. Sisältöjä nykyaikaistetaan ja pyritään saattamaan yhä ajankohtaisemmiksi korostamalla tulevaisuuden teemoja ja haasteita.

Keskeisimmät muutokset ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin kohdalla ovat riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, riskien ja mahdollisuuksien hallinta prosessien avulla, muutosten johtaminen sekä jatkuvan parantamisen menettelyjen määrittely. ISO 14001 tulee korostamaan erityisesti ympäristönsuojelutason mittauksia, sekä elinkaariajattelua ja arvoketjua, johdon vastuuta sekä sidosryhmille viestimistä.

Standardien perustavanlaatuiset muutokset on jo lyöty lukkoon, joskin valmiit versiot työluonnoksista julkaistaan vasta vuonna 2015. Laatu- ja ympäristöjärjestelmäänsä standardoivien yritysten kannattaa jo nyt aloittaa prosessiensa riskikartoitus- ja tunnistusmenetelmien hahmottelu, mikä standardiuudistusten myötä nousee arvioinnin keskiöön.

Inspecta järjestää asiasta kiinnostuneille koulutuksen marraskuussa. Lisätiedot koulutuksesta kurssin nettisivulla

Sivu luotu: 04 loka 2013