Kaksi palvelua yhdellä kertaa: PEFC- ja puutarkastukset yhdessä

Inspectan palvelut laajentuvat puualalla siten, että yhden luukun periaatteella voidaan ensi vuoden alusta alkaen yhdistää sekä yritysten PEFC- ja puutavaratarkastuskäynnit. Tuotepäällikkö Reijo Ravila kertoo, että Inspectan tarkastajilla on nyt pätevyys suorittaa molemmat tarkastukset.

Ravila toteaa, että yritysten PEFC- ja puutarkastuksista useimmiten vastavat eri organisaatiot tai eri henkilöt.”Tähän asti ne on suoritettu eri henkilöiden tekeminä eri käynneillä”, Ravila tietää.

PEFC-pätevyyden saaminen on edellyttänyt ISO 9001 Lead Auditor -kurssin hyväksytyn suorittamisen, standardin opiskelun ja sen lisäksi useammalla tarkastuskäynnillä tarkkailun ja hyväksytyn tarkastusnäytön antamisen. ”Esitietovaatimuksiin kuuluu luonnollisesti työkokemuksen ja opiskelun kautta hankittu puunhankinnan ja metsäteollisuuden materiaalivirtojen yleinen tuntemus. Teollisuuskokemus helpottaa oleellisten ja tärkeiden asioiden löytämistä”, Reijo Ravila toteaa.

Puutarkastuksia suoritetaan sekä CE-merkintään että FI-merkintään liittyen. Molemmissa pohjana on standardi tai muu vastaava ohjeistus. ”Tarkastus perustuu näihin ja tehtaan omaan laadunvarmistuskäsikirjaan, jonka perusteella varmistamme, että dokumentoinnit, mittaukset ja testaukset täyttävät vaatimukset tulostasoltaan ja taajuudeltaan. Tarvittaessa teemme testauksia tarkastukseen liittyen tai lähetytämme testikappaleita ulkopuoliseen Puutarkastukset ja PEFC-sertifiointi yhdellä kerrallalaboratorioon. Luonnollisesti tarkastuksilla näemme tehtaan tilat ja laitteiston sekä pääsemme keskustelemaan myös työntekijöiden kanssa. Tuotannonjohtokokemuksemme avulla tunnistamme tuotelaatuun vaikuttavia merkittäviä asioita. Tavoitteena on, että yritykset dokumentoivat, mittaavat ja testaavat kehittääkseen omaa toimintaansa, eivätkä meitä varten. Vuoden 2013 aikana puutarkastuksilla on puhuttu paljon mm. suoritustasoilmoituksista”, Ravila selostaa tarkastustyön kulkua.

PEFC-tarkastuksilla puolestaan varmistetaan dokumentaatiolla ja valmistuspaikoilla puun alkuperä. ”Puu- ja PEFC-tarkastuksissa oleellista on dokumentoinnin luotettavuus ja riittävyys. PEFC-tarkastuksissa varmistetaan myös, että kaikki käytettävät raaka-aine-erät kirjataan ja siten ovat käytettävissä laskettaessa riittävää käyttöprosenttia tuotteen merkintäoikeuden täyttämiseksi. Sekä puu- että PEFC-tarkastuksilla varmistamme myös, että tuotteiden merkinnät ovat oikein ja tuotteiden mukana toimitetaan tarvittava informaatio asiakkaille”, hän jatkaa.

Ei paniikkia CE-merkistä

Paljon puhuttu 1.7.2013-päivämäärä on ohitettu ja CE-merkin käyttöönottopakko rakennesahatavarassa on tullut voimaan. Reijo Ravila toteaa, että tilanne on ollut yllättävän rauhallinen. ”Yllättäen ei ole tullut pahemmin paniikkisoittoja. Olimme varautuneet heinäkuun alun kiireeseen, mutta sitä ei kuitenkaan tullut. Osa rautakaupoista on vaatinut jo kesäkuulta toimittajiltaan suoritustasoilmoituksia varmistuakseen tuotteiden myytävyydestä. Rakennustarvikekauppa on ainakin osin ollut aktiivinen tiedon hankinnassa muutokseen liittyen ja muutokseen varautumisessa”, hän kertoo.

Ravilan mukaan rakennustarkastuksen resurssit eivät voi riittää kaiken valvomiseen ja siksi se onkin siirtänyt vastuuta valvonnasta vastaaville mestareille. ”Toivottavasti vastaavat mestarit ymmärtävät vastuunsa.”

Tähän mennessä yksi valveutunut asiakas oli syystäkin huolissaan rivitalonsa kattoremonttia tekevän yrityksen käyttämän lujuuslajitellun sahatavaran käyttökelpoisuudesta. Toivon urakoitsijan puolesta, että sahatavaran dokumentaatio oli kunnossa, Reijo Ravila sanoo.

Ainoastaan muutamia yllätyksiä on Inspectan tietoon tullut valmistajille lattialautojen ja paneelien CE-merkintäpakoista. ”Asiakkaat ovat hoitaneet ulkoisesti valvottavien puutuotteiden tarkastukset kuntoon hyvin jo keväällä. Mm. lattialaudat, puupaneelit ja ikkunat eivät pääsääntöisesti kuulu kolmannen osapuolen valvottaviksi ja siksi näissä tuotteissa saattaa ilmetä vielä ongelmia. Rakennustarvikeliikkeet ovat vaatineet omilta toimittajiltaan oikeat merkinnät ja jopa varmistaneet dokumentaatiota. Suoraan kuluttajille myyvillä yrityksillä saattaa vielä olla jopa suoranaista tiedon puutettakin. Hurjimmat luottavat siihen, että eipä merkintöjen oikeellisuutta kukaan kyseenalaista”, hän pohtii tilannetta.

Lujuuslajitellun sahatavaran suhteen yllättävintä on ollut Ravilan tietojen mukaan uusien asiakkaiden kokonaismäärä kaikilla sertifioijilla yhteensä. ”Rahtisahauksessa CE-merkintäpakkoa ei ole, mutta Rakentamismääräyskokoelman mukaan lujuuslajittelupakko on ollut jo pitkään. Saattaapa Suomessa olla pirttejä, joiden runko on tehty lujuuslajittelemattomasta sahatavarasta määräysten vastaisesti ja kuitenkin lopputarkastus on tehty ilman mitään ongelmia”, Ravila miettii.

Teksti: Ritva Varis
Artikkeli ilmestynyt Puumies-lehdessä 6/2013 (28.8.2013)

Sivu luotu: 30 elo 2013