Inspectalle ensimmäisenä virallinen hyväksyntä SÄHKE2-sertifikaattien myöntämiselle

Inspectalle on myönnetty ensimmäisenä sertifioijana FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditointi tietojärjestelmien sertifiointiin arkistolaitoksen SÄHKE2-kriteeristöjä vasten. Myönnetty hyväksyntä on Inspectan tuotevalikoimassa ainutlaatuisen uuden tuotteen kehittämisprojektin tavoiteltu lopputulos, joka takaa sertifiointien tasalaatuisuuden, luotettavuuden ja uskottavuuden.

SÄHKE2-sertifikaatit liittyvät arkistolaitoksen SÄHKE2-normiin, joka ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Määräys antaa reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistämiselle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämiselle. SÄHKE2-sertifikaatti tietojärjestelmälle takaa, että asiakirjallisten tietojen sähköinen käsittely, hallinta ja säilyttäminen tietojärjestelmässä täyttävät arkistolaitoksen vaatimukset.

Kiinnostus sähköistä säilyttämistä kohtaan kasvaa

”Vuoden 2012 aikana SÄHKE2-sertifiointi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja myönnettyjä sertifikaatteja on nyt neljä. Prosessissa on kolme sertifiointia ja tietojärjestelmätoimittajilla on yhä laajemmin mielenkiintoa sertifiointiin”, kertoo Inspectan pääarvioija ja IT-toimialan toimialavastaava Jyrki Lahnalahti.

”Syksyn aikana on myönnetty kaksi uutta eAMS-järjestelmän sertifikaattia: Affecto Finland Oy:n CAMA eAMS-osiolle (versiolle 2.6.0) sekä Fujitsu Finland Oy:n Futonille (versiolle 2.0). eAMS-järjestelmä ohjaa asiakirjallisen tiedon muodostumista, käsittelyä ja hallintaa. eAMS-järjestelmä pohjautuu sähköiseen arkistonmuodostussuunnitelmaan”, täydentää arkistolaitoksen kehittämispäällikkö Mikko Eräkaski.

SÄHKE-normien vaatimusten täyttäminen on edellytyksenä arkistolaitoksen myöntämälle sähköisen säilyttämisen luvalle. Luvan saanut organisaatio voi säilyttää pysyvästi säilytettävää asiakirjatietoa yksinomaan sähköisessä muodossa. ”Tällaisen tiedon käsittely, säilytys ja tietoturvallisuuden varmistaminen ei ole yksinkertaista, sillä tietojen on oltava käytettävissä myös satojen vuosien päästä”, päättää Inspectan Jyrki Lahnalahti.

Lisätietoja antavat:

Inspecta
tuotepäällikkö Jyrki Lahnalahti
p. 0400 571 892
jyrki.Lahnalahti (at) inspecta.com

Arkistolaitos
kehittämispäällikkö Mikko Eräkaski
p. 050 363 5769
mikko.erakaski@narc.fi

Sivu luotu: 13 helmi 2013