Nosturit ja nostolaitteet

 :

Nosturit ja nostolaitteet

Nostolaitteiden turvallisuus ja häiriötön toiminta edellyttävät jatkuvaa suunnittelun ja toiminnan seurantaa sekä tarkkaa keskittymistä huoltoon, tarkastuksiin ja turvalliseen käyttöön. Menestyvässä ja tuottavassa toiminnassa käytännön koulutus on avainasemassa. Inspectan koulutukset käsittelevät myös sovellettavia sääntöjä ja normeja, riskienarviointia sekä tarvittavien asiakirjojen kokoamista ja arkistointia.