Varastosäiliöiden testaus

 :

Varastosäiliöiden testaus

Prosessiympäristö asettaa monenlaisia haasteita varastosäiliöiden ja niiden komponenttien kestävyydelle. Pahimmillaan käyttöolosuhteet tai säiliön sisällöstä johtuvat syyt voivat johtaa vuotoon, joka vahingoittaa sekä ihmisiä että luontoa. Esimerkiksi tukkeutuneet venttiilit ja viemärit, vialliset portaikot ja seinämävauriot voivat muuttua turvallisuusriskeiksi. Säiliön käyttökunnon varmistaminen ja oikeiden huoltotoimien oikea-aikainen toteuttaminen vaativat syvällistä asiantuntemusta ja säännöllisten tarkastusten tuottamaa tarkkaa tietoa. Näissä Inspecta voi auttaa.

Inspectan palvelupaketti tarjoaa kattavat tiedot säiliön kunnosta. Palvelussa tarkastamme säiliön kokonaisuudessaan mahdollisten seinämän ohentumien tai vikojen havaitsemiseksi. Muun muassa kulumiset, halkeamat ja korroosio voidaan löytää helposti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti rikkomattomien menetelmien (NDT) avulla. Voimme esimerkiksi kuvata säiliön pohjan LFET Floorscan -menetelmällä, joka tuottaa havainnollisen kuvan pohjalevyn kunnosta. Ultraääneen perustuvilla menetelmillä voimme kartoittaa vaippalevyjen korroosiota ja yhdeputkien kuntoa. Tarpeista riippuen tarkastukset voidaan toteuttaa joko käynnissäolon tai seisokin aikana.

Inspectan asiantuntijoiden avulla asiakkaamme voivat suunnitella tulevaa, estää vikoja uusiutumasta, toteuttaa tarkastukset haluttuna aikana ja käyttää säiliötä turvallisesti seuraavan käyttöjakson ajan. Suunnittelemme modernisoinnin ja tarkastusten toteutustavan ja ajoituksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin viivästykset prosessissa voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Nyt käytössä olevan uusimman teknologian lisäksi Inspecta kehittää jatkuvasti uusia tapoja käynninaikaiselle kunnonseurannalle. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Testaus- ja tarkastuspalveluiden ohella Inspectan osaamisalue kattaa myös monia muita palveluita säiliöille. Voimme esimerkiksi määrittää säiliön tilavuuden 3D-lasermittausjärjestelmällä. Suurimmat edut saadaan läheisessä yhteistyössä Inspectan asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Yhdessä voimme tehdä laskelmat säiliön kunnossapidosta sekä rakentaa ennaltaehkäiseviä ja riskiperustaisia huolto- ja tarkastussuunnitelmia. 

Edut

  • Saat arvion säiliön kunnosta: katosta pohjaan, kaikkine komponentteineen/lisävarusteineen
  • Auttaa estämään vuotoja ja tapaturmia, suojaa ympäristöä
  • Lisää turvallisuutta
  • Maksimoi prosessin käyttöasteen ja kannattavuuden
  • Auttaa toteuttamaan oikeat huoltotoimet oikeaan aikaan
  • Kehittyneet menetelmät mahdollistavat käynninaikaisen kunnonseurannan, minimoivat tarpeen rakentaa telineitä jne.