Lämmönvaihtimien testaus

 :

Lämmönvaihtimien testaus

Lämmönvaihtimet ovat tärkeitä komponentteja useissa tuotantolaitoksissa. Yleensä nämä eri metalleja sisältävät yksiköt toimivat korkeassa lämpötilassa useiden eri kemikaalien vaikutuksen alaisina. Tällaisissa olosuhteissa käytön aikana voi syntyä korroosiota, halkeamia, eroosiota, ohenemista ja muita vikoja. Huomiota kiinnitetään entistä enemmän turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja käyttökustannuksiin ja siksi tarkastusten ja kunnonvalvonnan hyödyt ovat kiistämättömiä.

Inspectan palveluvalikoima auttaa parantamaan laitoksen suorituskykyä ja tekemään oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan. Lämmönvaihtimien kuntotutkimukset ja tarkastukset tehdään useita eri tekniikoita käyttäen. Parhaan menetelmän valinta riippuu kohteesta ja tarpeesta − valvontaanko valmistusta, suoritetaanko ennaltaehkäiseviä määräaikaistarkastuksia vai viasta tai vuodosta johtuvia tarkastuksia. Olennaisessa osassa Inspectan tarjoamassa ratkaisussa ovat rikkomattomat (NDT ) testausmenetelmät, joiden avulla voidaan välttää turhia seisokkeja, uusintakustannuksia ja painetestauksia. Esimerkiksi IRIS- ja pyörrevirtamenetelmät tarjoavat nopeita tuloksia lämmönvaihdinjärjestelmää uhkaavien poikkeamien havaitsemisessa.

Käytämme uusimpia menetelmiä ja tekniikoita asiakkaidemme eduksi. Tarpeiden mukaisesti teemme tuotekehitystä ja suunnittelemme parhaat tavat toteuttaa tarkastukset ja modernisoinnit. Huolellisella kriittisten alueiden ja komponenttien kartoituksella varmistamme hyvän käytettävyyden ja mahdollisimman vähäiset keskeytykset tuotannossa.

Inspectan palvelut auttavat ennakkosuunnittelussa, kustannustehokkaiden korjauksien toteuttamisessa, seisokkitarpeiden minimoinnissa ja lämmönvaihtimien turvallisessa käytössä. Suurimmat edut saadaan läheisessä yhteistyössä Inspectan asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Yhdessä voimme tehdä laskelmat lämmönvaihtimien kunnossapidosta sekä rakentaa ennaltaehkäiseviä ja riskiperustaisia huolto- ja tarkastussuunnitelmia. 

Edut

  • Kulumisen, korroosion ja muiden vaurioiden helppo havaitseminen
  • Auttaa ehkäisemään ihmisille ja ympäristölle haitallisia vuotoja, onnettomuuksia
  • Auttaa toteuttamaan oikeat huoltotoimenpiteet oikeaan aikaan
  • Tuo kustannussäästöjä, pidentää käynnissäoloaikaa
  • Mahdollistaa lämmönsiirtokapasiteetin säilymisen suunnitellulla tasolla