TOFD – ultraäänitekniikka (kulkuaikatekniikka) päittäishitsien NDT-tarkastuksiin

 :

TOFD – ultraäänitekniikka (kulkuaikatekniikka) päittäishitsien NDT-tarkastuksiin

Inspecta käyttää perinteisten ultraäänitekniikoiden lisäksi kehittynyttä kulkuaikatekniikkaa päittäishitsien NDT-tarkastuksissa. TOFD-kulkuaikatekniikalla voidaan tarkastaa päittäishitsejä putkistoissa, säiliöissä ja levyistä hitsatuissa rakenteissa. Tarkastuksen aikana etsitään yleensä hitsausvirheitä, mutta menetelmällä tunnistetaan myös käytössä syntyneitä vaurioita kuten säröjä ja eroosiovaurioita.

Inspectan käyttämällä NDT-menetelmällä voidaan tarkastaa ferriittisiä, teräsvalmisteisia päittäishitsejä, kun halutaan suurta tarkastusnopeutta ja hyvää toistettavuutta. Menetelmä soveltuu myös hitsien määräaikaistarkastuksiin ja tietyin rajoittein muilla NDT-tarkastusmenetelmillä havaittujen säröjen korkeuden määrittämiseen.

Laitteisto muodostuu ultraäänilaitteesta, skannerista ja kahdesta luotaimesta. Luotaimet sijoitetaan hitsin molemmin puolin. Hitsi tarkastetaan liikuttaen skanneria hitsin suuntaisesti. Pulssianturi antaa paikkatiedon laitteelle, jolloin havaittujen virheiden sijainti ilmoitetaan suoraan etäisyytenä luotauksen aloituspisteestä. 

TOFD-kulkuaikatekniikan edut:

  • Nopea tarkastus muihin ultraääneen tai radiografiaan perustuviin tarkastusmenetelmiin verrattuna

  • Tarkastuksesta jää aina tallenne, joka voidaan haluttaessa liittää tarkastusraporttiin

  • Erinomainen toistettavuus

  • Vikojen pituuden, syvyyden ja korkeuden määritys yhdellä luotauksella
    Hitsin viistekulmalla tai vian suunnalla ei vaikutusta tarkastustulokseen (kapearailohitsien tarkastus)

  • Suuri todennäköisyys pienien vikojen havaitsemiseen

  • Soveltuu ainevahvuusalueelle 6–300mm