DT-tarkastus, eli rikkova aineenkoetus (DT, Destructive testing)

 :

DT-tarkastus, eli rikkova aineenkoetus (DT, Destructive testing)

Kuten jo nimi kertoo, rikkova aineenkoestus (DT, destructive testing) tarkoittaa materiaalin rikkomista sen mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, sitkeyden ja kovuuden testaamiseksi. Rikkovilla menetelmillä voidaan selvittää esimerkiksi hitsin laadun kestävyyttä äärimäisen paineen alla tai materiaalin käyttäytymistä ja ominaisuuksia.

Rikkovaa testausta käytetään tilanteissa, joissa ominaisuuksia ei voida tutkia ei-rikkovilla testausmenetelmillä. Rikkova aineenkoestus on sopivin ja taloudellisin myös sarjatuotannossa oleville kohteille, jolloin pienen kappalemäärän rikkominen on kustannuksiltaan mitätön. Näytteet testataan erilaisten kuormien ja rasituksen avulla. Näin voidaan todeta, missä vaiheessa näyte antaa periksi ja murtuu. Saatuja tuloksia verrataan säännöksiin ja/tai laatuvaatimuksiin. 

Rikkova aineenkoetus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa. Rikkomattomilla testimenetelmillä voidaan löytää halkeamat, korroosio ja muut viat. Rikkova testaus puolestaan osoittaa, miten ja milloin kohteet ovat vaarassa antaa periksi ja aiheuttaa vahinkoja.

Inspectan rikkovan testauksen palvelut sisältävät mekaanisen testauksen (veto, taivutus ja isku), kovuusmittauksen, makro- ja mikrotestauksen sekä materiaalianalyysit ja metallografiset tutkimukset. Inspectalla on omat FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoimat (akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaiset) testauslaboratoriot (T011) Vantaalla ja Varkaudessa sekä laboratoriota useissa muissa toimintamaissamme. Toteutamme tarvittavat testit omissa laboratorioissamme, mikä takaa parhaan palvelun ja kuhunkin tilanteeseen sopivimmat testausmenetelmät.

Edut

  • Selvittää materiaalin ominaisuudet
  • Osoittaa hitsin laadun
  • Auttaa vähentämään vikoja, onnettomuuksia ja kustannuksia
  • Varmistaa säännöstenmukaisuuden