NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

 :

NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Nimensä mukaisesti NDT-tarkastusta eli rikkomatonta aineenkoetusta toteuttaessa testattavaa kohdetta ei tarvitse rikkoa. NDT-tarkastukset soveltuvat muun muassa materiaalien eheyden määrittelyyn, tuotekehityksen tueksi, valmistuksen seurantaan, kehittämiseen tai valvontaan sekä valmistuksen ja asennuksen laadunvarmistukseen.

Ennen käyttöönottoa laitokset ja laitteet tarkastetaan soveltuvilla NDT-menetelmillä, jotta laitoksille ja laitteille asetetut turvallisuus- ja muut vaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi hitsauksen laatu tarkistetaan hitsaussaumojen röntgenkuvauksella tai ultraäänitarkastuksella. NDT-tarkastus on myös olennainen osa kunnonvalvontaa ja vuosihuoltoseisokkeja. Prosessin käytön aikana sovellettavien menetelmien avulla laitoksen jatkuva, turvallinen ja taloudellinen käyttö voidaan varmistaa toimintaa keskeyttämättä.

NDT-tarkastukset suoritetaan usein perinteisillä NDT-menetelmillä, jotka toimivat palvelutarjontamme vahvana perustana. Asiakastarpeisiin ja tuleviin haasteisiin vastataksemme olemme myös kehittäneet uudenlaisia edistyneitä NDT-menetelmiä vuosien ajan. Kehittyneet tekniikat ovat tuloksellisia erityisesti tilanteissa, joissa tavanomaisten NDT-tarkastusmenetelmien käyttö on mahdotonta esimerkiksi kohteen geometristen ominaisuuksien vuoksi. Myös laajojen alueiden poikkeavuuksien tai vaurioiden kartoitus on yleensä nopeinta ja kustannustehokkainta kehittyneillä menetelmillä.

Menetelmämme koostuvat perinteisistä ja kehittyneistä NDT-tarkastuksista, joiden yhdistelmillä pystymme löytämään ratkaisun vaativiinkin ongelmiin ja asiakastarpeisiin.

Inspectan NDT-tarkastus toteutetaan seuraavilla menetelmillä

• Silmämääräiset tarkastukset (VT) ja endoskooppitarkastukset
• Magneettijauhetarkastukset (MT)
• Tunkeumanestetarkastukset (PT)
• Radiografiset tarkastukset (RT)
• Ultraäänitarkastukset (UT)
• Pyörrevirtatarkastukset (ET)
• Vuototarkastukset (LT)
• Materiaalintunnistus (PMI)
• Edistynyt RT: digitaalinen radiografia (Digiröntgen)
• Edistynyt UT: Phased Array-, TOFD-, EMAT-, IRIS-, TSCAN-, Floorscan- ja Pipescan-tarkastukset, pitkän ja lyhyen kantaman ultraäänitarkastus
• Edistynyt ET: LFET-, MFL-, SLOFEC-, eddyMax- ja array ET
• Akustinen emissiomittaus

Yhdistämällä sopivia NDT-menetelmiä, huolellista suunnittelua ja projektinhallintaa saavutetaan vakaat perusteet tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Inspecta voi tarjota sekä laajaan valikoiman tietoa riskienhallinnasta että yksityiskohtaista tietoa vikojen arvioimiseksi ja huoltotoimien priorisoimiseksi. Inspecta kehittää jatkuvasti uusia tapoja käynninaikaiselle kunnonseurannalle. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Inspectan NDT-toiminta on Suomessa FINAS:n akkreditoimaa.
FINAS_InspectaNDTakkreditointi 

NDT-tarkastuksen edut

  • Laatupoikkeamien havaitseminen

  • Varmuutta alihankkijoiden laadunseurantaan

  • Virheiden ja vikojen havaitseminen ajoissa turvaa päivittäisiä toimintoja

  • Tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kunnossapitosuunnitelmien tekoon sekä huoltotoimenpiteiden priorisointiin

  • Auttaa kohdistamaan investoinnit ja huollot oikea-aikaisesti oikeisiin paikkoihin

  • Kehittynyt teknologia mahdollistaa haastavien kohteiden tarkastuksen

Muutama esimerkki rikkomattomista NDT-menetelmistä: