Prosessisäiliöiden testaus

 :

Prosessisäiliöiden testaus

Prosessisäiliöt ovat ratkaisevassa osassa toiminnan käytettävyyden varmistamisessa. Niiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa kalliita, suunnittelemattomia tuotantokatkoksia. Korkeapaineistetut prosessisäiliöt ovat myös erittäin turvallisuuskriittisiä, mikä tekee ennakoivasta kunnossapidosta ja kunnonvalvonnasta erityisen tärkeää. Pahimmassa tapauksessa säiliön toimintahäiriö voi aiheuttaa vakavan riskin sekä työntekijöillesi että ympäristölle. Inspectalla on pitkä kokemus ja soveltuvat menetelmät kulumisen, halkeamien ja korroosion havaitsemiseksi kaikissa prosessisäiliön komponenteissa.

Prosessisäiliöiden käyttöikä on aina rajallinen muun muassa lämmöstä johtuvan kulumisen, kemikaalien, paineen ja säiliön käyttötavan vuoksi. Kaikissa tapauksissa on tärkeää löytää viat ajoissa. Inspectan rikkomattomien testauspalveluiden (Non-Destructive Testing, NDT) avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa prosessisäiliön kunnosta.

Osa NDT-tarkastuksista voidaan toteuttaa käytönaikaisesti, mikä mahdollistaa prosessin jatkuvuuden sekä ajan ja kustannusten säästämisen. Inspecta on Pohjoismaiden johtava uusien menetelmien ja tekniikoiden soveltaja, ja kehitämme jatkuvasti uusia sovelluksia myös käytönaikaiseen kunnonseurantaan. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Yhdessä voimme suunnitella parhaat tavat toteuttaa tarkastukset ja modernisoinnit kustannustehokkaasti ja ennaltaehkäisevästi. Tarkastuksista saadun tarkan tiedon, huolellisen suunnittelun ja projektinhallinnan tuella huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Inspecta palvelut kattavat myös rakentamis- ja modernisointivaiheiden aikaisen laadunvarmistuksen.

Edut

  • Minimoi ennakoimattomat tuotannon keskeytykset, lisää kannattavuutta
  • Auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat vuotoja tai onnettomuuksia
  • Auttaa suojelemaan ympäristöä
  • Varmistaa toimivan prosessin
  • Edistää turvallisuutta