Painelaitteiden seuranta

 :

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta on Suomessa lakisääteistä rekisteröidyille painelaitteille. Painelaitteiden tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja pidennetään samalla painelaitteiden elinikää. Määräaikaistarkastukset voidaan kuitenkin korvata painelaitteiden jatkuvalla seurannalla, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta ja niiden tyhjentämiseltä sekä näihin liittyviltä välillisiltä kuluilta, joita perinteisessä määräaikaistarkastuksessa syntyy.

Painelaitteiden seurannassa toteutetaan lakisääteiset tarkastukset ja kartoitetaan laitoksen kunto riskit arvioiden sekä suoritetaan painelaitteiden ja putkistojen testaukset. Tulosten raportoinnin lisäksi laadimme toimenpidesuositukset, seurantasuunnitelman ja sopimusluonnoksen hyväksytyn laitoksen kanssa*.

Painelaitteen seurannan myötä asiakkaamme saavat turvallisuuden, käytettävyyden ja laitehallinnan kannalta tarpeellista informaatiota, jonka avulla korjaukset ja investoinnit voidaan suunnitella hallitusti.

Teemme painelaitteiden seurantaa kaikenlaisille käytössä oleville painelaitteille ja putkistoille autoklaaveista korkeapaineisiin säiliöihin. Inspectalla on käytössään rautainen asiantuntemus, pitkä kokemus, kehittyneimmät tarkastusmenetelmät ja kattava toimipisteverkosto.

Painelaitteiden seurannan toimenpidesisältö:

Laitoksen riskien arviointi

Peruskuntokartoitus

Painelaitteiden testaukset

Putkistojen testaukset

Seurantasuunnitelmien teko

Toimenpidesuositukset ja yhteenveto

Järjestelmän dokumentointi

* Painelaitteiden seurantaan ei voida siirtyä ennen kuin hyväksytty laitos on tarkastanut suunnitelmat ja todennus ne asianmukaisiksi.

Painelaitteiden seurannan edut

 • Ei vaadi laitoksen alasajoa eikä tuotannon keskeytyksiä.
  Tehostettu ja kohdistettu tarkastustoiminta parantaa turvallisuutta.
  Korvaa sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen seuraavissa laitteissa:
          - Muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
          - Kylmälaitoksen painelaitteet   
          - Muut paineastiat, jotka eivät rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollisia tarkistaa perinteisin menetelmin
  Painelaitteiden seuranta varmistaa laitoksen kokonaistaloudellisen käytettävyyden sekä auttaa varautumaan tuleviin investointeihin. 
  Selvittää koko laitoksen kunnon, jotta edellytykset lakisääteisten määräaikaistarkastusten piiriin kuuluville putkistoille ja painelaitteille saadaan luotua
  Ei vaadi laitoksen alasajoa eikä tuotannon keskeytyksiä.

 • Tehostettu ja kohdistettu tarkastustoiminta parantaa turvallisuutta.

 • Korvaa sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen seuraavissa laitteissa: 
  - Muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  - Kylmälaitoksen painelaitteet      
  - Muut paineastiat, jotka eivät rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollisia tarkistaa perinteisin menetelmin

 • Painelaitteiden seuranta varmistaa laitoksen kokonaistaloudellisen käytettävyyden sekä auttaa varautumaan tuleviin investointeihin.

 • Selvittää koko laitoksen kunnon, jotta edellytykset lakisääteisten määräaikaistarkastusten piiriin kuuluville putkistoille ja painelaitteille saadaan luotua