Optinen monitorointi

 :

Optinen monitorointi

Aika ja ympäristössä tapahtuvat luonnon ja ihmisten aikaansaamat muutokset vaikuttavat infrastruktuurimme rakenteisiin ja niiden osiin kuten siltoihin, putkistoihin, tunneleihin, tukimuureihin ja rakennuksiin. Optinen monitorointi on maailmanlaajuisesti tuhansissa tällaisissa kohteissa käytetty rakenteiden staattisten ja dynaamisten muodonmuutosten sekä jännitystilojen seurantamuoto.

Optisen monitoroinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä. Tuloksena saadaan ennakoivaa tietoa rakenteiden todellisesta kunnosta korjausten suunnittelun ja optimoinnin tueksi sekä rakenteen turvallisen käytön takaamiseksi.

Inspectan monitorointipalvelussa määritetään asiakkaan seurattavan rakenteen mitattavat alueet, jonne elastiset, OSMOS-valokuituteknologiaan perustuvat anturit asennetaan. Etäluettavia mittaustuloksia tuotetaan ympäri vuorokauden reaaliajassa, joten asiakkaat voivat tarkastella kohteensa käyttäytymistä omilta päätteiltään. Kaikki mittaustieto tallentuu varmistetusti analyysejä varten, joita voidaan toteuttaa ja jalostaa edelleen asiantuntijoidemme avulla.

Optisen monitoroinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä. Tuloksena saadaan ennakoivaa tietoa rakenteiden todellisesta kunnosta korjausten suunnittelun ja optimoinnin tueksi sekä rakenteen turvallisen käytön takaamiseksi.

Edut

  • Selvitys sekä rakennekuormitusten lyhytaikaisista vaikutuksista että rakenteen pitkäaikaisesta käyttäytymisestä
  • Rakenteen eliniän turvallinen jatkaminen
  • Tulosten hyödynnettävyys väsytyskuorma- ja elinikälaskelmiin, kantavuuslaskelmiin ja suunnitelmien tarkastuslaskelmiin
  • Merkittävät kustannussäästöt korjaustoimenpiteiden optimointiselvityksen myötä
  • Tieto rakenteen turvariskeistä
  • Kohteen tai rakenteiden siirron muutosten seurannan mahdollisuus