Putkistojen testaus

 :

Putkistojen testaus

Putkistojen yksinkertaisena tehtävänä on aineiden kuljettaminen. Ikävä kyllä putkistojen kunnossapito ei ole yhtä yksinkertaista. Viat, kuten korroosio tai eroosio, voivat pahimmassa tapauksessa johtaa putkistovuotoihin tai räjähdyksiin ja aiheuttaa kalliita tuotannon menetyksiä, seisokkeja tai vakavia ympäristö- ja henkilövahinkoja. Siksi riittävän aikainen vikojen havaitseminen, ennakoiva ylläpito ja kuntotutkimukset ovat keskeisiä tekijöitä, joilla voidaan varmistaa putkistojen pitkäaikainen turvallinen ja taloudellinen käyttö. Tässä Inspecta voi auttaa.

Vikojen havaitseminen on usein kustannustehokkainta, kun tutkimus tehdään kehittyneillä ei-rikkovilla testausmenetelmillä (Non-Destructive Testing, NDT). Tällaisissa tapauksissa putkistoja ei tarvitse tyhjentää. Esimerkiksi pitkän kantaman ultraäänitarkastusta (Long Range Ultrasonic Testing, LRUT) voidaan käyttää sekä maanpäälisiin että maan alla kulkeviin putkistoihin. Yhdellä lähetinrenkaan kiiinnityksellä voidaan tarkastaa putkea jopa 150 metrin matkalta. LRUT:n avulla voidaan kartoittaa poikkeavuuksia ja kohteita, joiden vakavuus todetaan toisilla menetelmillä, esimerkiksi digitaalisella radiografialla.

Yhdistelmä sopivia NDT-menetelmiä, huolellista suunnittelua ja projektinhallintaa antaa vakaat perusteet tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Inspecta voi tarjota sekä laajaan valikoiman tietoa riskienhallinnasta että yksityiskohtaista tietoa vikojen arvioimiseksi ja huoltotoimien priorisoimiseksi. Inspecta kehittää jatkuvasti uusia tapoja käynninaikaiselle kunnonseurannalle. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Inspectan palvelut auttavat ennakkosuunnittelussa, kustannustehokkaiden korjauksien toteuttamisessa, seisokkien minimoinnissa ja putkistojen turvallisessa käytössä. Suurimmat edut saadaan läheisessä yhteistyössä Inspectan asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Yhdessä voimme tehdä laskelmat putkistojen kunnossapidosta sekä rakentaa ennaltaehkäiseviä ja riskiperustaisia huolto- ja tarkastussuunnitelmia. 

Edut

  • Auttaa ennakoimaan tulevia ongelmia ja pidentää putkiston käyttöikää
  • Ehkäisee ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaaroja
  • Parantaa putkistojen luotettavuutta ja käytettävyyttä
  • Käyttöajan optimointi parantaa kannattavuutta
  • Tarjoaa tietoa ylläpitosuunnitelmien ja päätösten tekoon
  • Auttaa tunnistamaan putkistojen kriittisimmät osat