Terveydenhuollon laitteiden kalibrointi ja validointi

 :

Terveydenhuollon laitteiden kalibrointi ja validointi

Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita. Saatavilla mittaustuloksilla on merkittävä vaikutus potilaan hoitoon, koska virheellinen mittaustulos voi pahimmillaan johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.

Kalibrointia tehdään esimerkiksi höyryautoklaaveille ja desinfektiopesukoneille, joiden validoinnin yhteydessä kalibroidaan laiteiden toimintaa ohjaavat mittalaitteet. Vanhoille autoklaaveille ja pesukoneille voidaan tehdä käyttökunnonosoitus soveltaen standardien olennaisia vaatimuksia.

Lämpökaappien osalta testaamme lämpötilan jakauman, eli sen, täyttääkö koko kaappi asetut spesifikaatiot. Teemme lämpö-, viljely- ja kylmäkaappien sekä uunien ja hauteiden lämpöjakaumamittauksia monikanavaisella tiedonkeruulaitteella, jolla saadaan mitattua kaapin todellinen suorituskyky.

Kalibroinnit ja validoinnit suoritetaan aina asiakkaan tiloissa normaalitoiminnan juurikaan häiriintymättä. Tämä sopii laitteille, joita ei voi lähettää laboratorioon kalibroitavaksi mm. suuren koon vuoksi. Terveydenhuollon koneita ja laitteita valvovan Valviran mukaan sterilointilaitteen anturit tulee kalibroida vuosittain ja suorituskyky tulee osoittaa säännöllisin välein. Validointipalvelumme avulla terveydenhuollon toimija täyttää molemmat vaateet.

Edut:

  • Terveydenhuollon laitteiden ja mittareiden tarkkuus, luotettavuus ja suorituskyky varmistuvat
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Valviran vaatimukset täyttyvät helposti yhdellä kerralla

Pätevyysalue:

Lämpötila, alue: -80…300 °C, paras mittauskyky: ± 0,1… 0,5 °C
Paine, alue 0…400 kPa (abs), paras mittauskyky: ± 0,1… 0,2 kPa 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike