Polttoainevirtojen epävarmuustarkastelu päästökaupassa

 :

Polttoainevirtojen epävarmuustarkastelu päästökaupassa

Päästökauppa koskee lukuisia yrityksiä koko EU:n alueella. Jotta päästökauppa olisi kaikille osapuolille oikeudenmukaista ja luotettavaa, on toiminnanharjoittajien varmistettava, että päästöjen määrittäminen on tarkkaa. Päästölupahakemuksen yhteydessä toiminnanharjoittajan on toimitettava tarkkailusuunnitelman mukana suunnitelmaa tukevat asiakirjat, johon kuuluu myös polttoaineiden lähdevirtojen epävarmuustarkastelu.

Mittausepävarmuustarkastelu kannattaa tilata ulkopuoliselta alan asiantuntijalta – tällöin päästöluvan hakijan aika ei kulu toimintaan, joka ei tue yhtiön ydinosaamista. Tarkastelu tuo esiin kohteen järjestelmän vahvuudet ja mahdollisesti tarvittavat täsmennykset: onko käytössä oikeanlaiset, kustannussäästöjä tuovat mittauslaitteet? Onko laitteiden tarkkuus oikea? Toimiiko sisäinen kontrolli? Onko menettelyt kuvattu ja noudatetaanko niitä? Tarkastelu tarjoaa arvokasta tietoa, joka lujittaa luottamusta omien prosessien toimivuuteen ja auttaa parantamaan niitä.

Inspectalla on tarjota epävarmuustarkasteluun tarvittava asiantuntemus. Meillä on laaja tietämys mittausepävarmuudesta, ja toimimme akkreditoituna tarkastuslaitoksena SFS-EN ISO/IEC 17020 -standardin mukaan ja kalibrointilaboratoriona SFS 17025 -standardin mukaan. Molemmat edellyttävät mittausepävarmuuden hallintaa.

Edut:Epävarmuustarkastelulla varmistetaan, että:
- käytössä ovat oikeanlaiset mittauslaitteet 
- saavutettavat kustannussäästöt tulevat ilmi
- mittauslaitteiden tarkkuus ei ole liian suuri tai pieni   
- sisäinen kontrolli on riittävä, mutta ei liian raskas
- menettelyt on dokumentoitu riittävän selkeästi
- ohjeistusta noudatetaan
- prosessi toimii luotettavasti

Edut:

Epävarmuustarkastelulla varmistetaan, että:

  • käytössä ovat oikeanlaiset mittauslaitteet 
  • saavutettavat kustannussäästöt tulevat ilmi
  • mittauslaitteiden tarkkuus ei ole liian suuri tai pieni   
  • sisäinen kontrolli on riittävä, mutta ei liian raskas
  • menettelyt on dokumentoitu riittävän selkeästi
  • ohjeistusta noudatetaan
  • prosessi toimii luotettavasti

Tyypilliset käyttökohteet polttoainevirtojen todentamiselle

Päästölupaa hakevat laitokset

Polttolaitokset, lämpökeskukset ja voimalaitokset

Pätevyysalue:

Inspectalla on satojentuhansien laitteiden varmennus- (vakaus) ja kalibrointikokemus mm. seuraavista laitteista.

Vaa'at:   auto-, pyöräkuormaaja-, hihna-, laboratorio-, siilovaa'at
Nestemittarit   roottori-, turbiini-, massamäärä-, ultraääni-, magneettiputkimittarit
Säiliöt, siilot:   massa, tilavuus ja pinnankorkeus

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike