Lämpötilan ja paineen mittauslaitteiden kenttäkalibrointi

 :

Lämpötilan ja paineen mittauslaitteiden kenttäkalibrointi

Monilla toimialoilla lämpötilan ja paineen oikeilla mittaustuloksilla on suuri merkitys lopputuotteen laadun varmentamiselle. Siksi mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Laboratoriossa tai käyttöpaikalla tehtävänkalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta sekä laitteiston suorituskykyä. Lämpötilan ja paineen kalibroinnit auttavat optimoimaan prosesseja muun muassa erilaisissa laboratorioissa, terveydenhuolto- ja elintarvikealalla sekä prosessi- ja energiateollisuudessa.

Kenttäkalibroinnissa kalibroinnit suoritetaan asiakkaan tiloissa toiminnan juurikaan häiriintymättä. Tämä on paitsi helppoa, myös monissa tilanteissa ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi suurikokoiset laitteet kalibroimme aina niiden sijaintipaikalla. Kenttäkalibroinnilla voidaan myös kalibroida koko mittausketju, aina anturilta valvomon näytölle.

Kalibroinnin akkreditointivaatimukset ja menettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoidun toimijan suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset, joten asiakkaan ei tarvitse hankkia mitään lisätodisteita luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä.

Edut:

  • Prosessien optimointi helpottuu
  • Koko mittausketju saadaan kalibroitua
  • Laitteiston suorituskyky paranee
  • Mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin
  • Akkreditoidun kalibroinnin avulla lämpötila- painemittauksille saadaan erityistä luotettavuutta

Pätevyysalue:

Lämpötila, alue: -80…800 °C, paras mittauskyky: ± 0,1… 3,0 °C
Paine, alue 0…2000 kPa, paras mittauskyky: ± 0,1… 1,0 kPa 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike