Lämpöenergiamittausten ja virtausmittareiden kenttäkalibrointi

 :

Lämpöenergiamittausten ja virtausmittareiden kenttäkalibrointi

Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksessa ja säädössä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksessa. Näin keskeisillä alueilla mittausten oikeellisuudelle asetetaan kovat vaatimukset. Tulevaisuudessa energiankulutuksen tarkentuva seuranta muun muassa päästökaupan myötä tulee yhä korostamaan tarkan ja luotettavan virtaus- ja lämpöenergiamittausten merkitystä.

Energiamittausten kalibroinneissa hyödynnetään Inspectan akkreditoitua*, clamp-on-ultraäänimittarilla tehtäviä tilavuusvirtausten kenttäkalibrointeja. Kenttäkalibroinnin etu on erityisesti sen nopeus, kalibrointi ei häiritse mitattavaa prosessia ja lisäksi kalibrointi suoritetaan todellisissa prosessiolosuhteissa.

Kenttäkalibroinnin akkreditointivaatimukset ja menettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Virtaus on mittausteknisesti erittäin haastava suure, joten akkreditoinnilla on poikkeuksellisen suuri merkitys. Energialaskurin kalibroinnille saadaan erityisesti luotettavuutta akkreditoidulla menetelmällä, sillä mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin.

Pätevyysalueet

Tilavuusvirtaus, väliaineena vesi

alue: 1…2000 l/s (T: +20 - +150 °C; v: 0,5 – 10 m/s; DN50 - DN800)

Paras mittauskyky: ± 1,6 %

Kaukolämpöenergia, väliaineena vesi

teho 650 MW:n saakka, paras mittauskyky ± 1,65 %

virtaus alueella 1 l/s … 2000 l/s, lämpötilaero alueella 20 °C … 80 °C

sisältää tilavuusvirran, meno- ja paluulämpötilojen sekä energialaskurin kalibroinnit

Höyry- ja lauhde-energia, väliaineena vesihöyry tai lauhdevesi

teho 480 MW:n saakka (lauhde 100 MW saakka), paras mittauskyky ± 0,95 %

paine alueella 2 bar…250 bar, paine-ero alueella 5 mbar … 4000 mbar,  Tmax 320 °C

sisältää massavirran, paineen, lämpötilan ja energialaskurin kalibroinnit

Edut:

 • Mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin
 • Prosessien optimointi helpottuu
 • Hallitsemattomat materiaali- ja rahavirrat pienenevät
 • Myyjän ja ostajan luottamus lujittuu

Käyttökohteet:

Lämpöenergiamittaukset:

 • energialaitokset
 • kaukolämpölaitokset
 • virtausmittarien kalibrointi (neste)

Virtausmittarit:

 • kaukolämpövirtausmittaukset
 • jätevesivirtausmittaukset
 • raakavesivirtausmittaukset
 • lauhdevesivirtausmittaukset

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima
kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike

Lämpöenergiamittaukset:
o energialaitokset
o kaukolämpölaitokset
o virtausmittarien kalibrointi (neste)
- Virtausmittarit:
o kaukolämpövirtausmittaukset
o jätevesivirtausmittaukset
o raakavesivirtausmittaukset
o lauhdevesivirtausmittaukset