Laboratoriokalibrointi

 :

Laboratoriokalibrointi

Kalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja laitteiston suoritusky­kyä. Säännöllisellä laittei­den kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky. Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.

Inspectan laboratoriokalibroinnit tehdään akkreditoidussa* laboratorioissamme Vantaalla ja Raumalla. Laboratoriokalibrointimme kattavat seuraavat suureet:

  • paine
  • lämpötila
  • sähkö
  • pituus (Rauma)

Lisäksi teemme akkreditoimatonta momenttiavaimien kalibrointia. 

Tutustu pätevyysalueisiimme FINAS:in nettisivuilla.

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksella saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Laboratoriokalibrointien lisäksi Inspecta suorittaa kenttäkalibrointia seuraaville suureille: massa, tilavuus, voima, paine, lämpötila,lämpöenergia ja virtuas.

 

* Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike