Mittauslaitteiden kalibrointi

 :

Mittauslaitteiden kalibrointi

Massan, pituuden ja tilavuuden mitat ovat laajalti käytettyjä vertailustandardeja monilla eri teollisuuden aloilla. Esimerkiksi kaikissa valmistusprosesseissa oikeat mitat ovat avainasemassa, jotta tuote vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksiin ja on yrityksenne laatujärjestelmän mukainen. Lisäksi mittauksilla voi olla turvallisuusnäkökohtia. Esimerkiksi voimalaitokset ovat usein riippuvaisia virtausmittauksista, joilla varmistetaan lauhdeveden virtaava suunnitellulla tavalla.

Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti keskeisimpiä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia mittalaitteiden säännöllisestä kalibroinnista ja valvonnasta. Inspectalla on tarvittava tietotaito ja laitteisto massan, tilavuuden, pituuden, sähköisyyden, virtauksen, paineen, lämmön ja lämpöenergian mittaamiseen ja kalibroimiseen.

Kalibrointiprosessissa näytön lukemia verrataan jäljitettäviin kansallisiin ja kansainvälisiin mittastandardeihin. Jos lukemat täsmäävät, laitteistolle laaditaan kalibrointitodistus. Voimme kalibroida laitteistot sekä asiakkaan tiloissa että omassa laboratoriossamme.

Edut 

  • Varmistaa oikeat mittaustulokset (massalle, tilavuudelle, pituudelle, sähköisyydelle, virtaukselle, paineelle, lämmölle ja lämpöenergialle)
  • Tarkat mittaukset vähentävät hukkaa ja säästävät kustannuksia
  • Mahdollistaa rullaavan tuotantoprosessin