Sisäilman ja materiaalinäytteiden VOC-tutkimukset

 :

Sisäilman ja materiaalinäytteiden VOC-tutkimukset

Huoneilmassa esiintyy toiminnoista ja materiaaleista riippuen jopa satoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Poikkeavat VOC-päästöt voivat toisinaan heikentää sisäilman laatua ja kieliä heikkolaatuisista materiaaleista tai rakenteiden kosteusvaurioista, esimerkiksi laajoja aloja kattavissa lattiapinnoitteissa.

Sisäilmasta ja rakennusmateriaalinäytteistä tehtävät VOC-tutkimukset tukevat tarvittaessa rakenteellisia kuntotutkimuksia ja sisäilman kuntotutkimusta. Analytiikka palvelee parhaiten osana asiantuntevaa näytteenottoa.

VOC-tutkimuksen tuloksena asiakas saa raportin, joka ilmaisee huoneilma-, materiaali- tai pintaemissionäytteessä esiintyvien VOC-yhdisteiden määrän ja laadun. Näiden ohella raportoidaan näytteissä esiintyviä erittäin haihtuvia VVOC-yhdisteitä ja puolihaihtuvia SVOC-yhdisteitä kuten asetoni ja TXIB. Asuntojen huoneilman valvonnan kannalta oleellisten toimenpiderajojen ylittyminen mainitaan erikseen.

Sisäilmatutkimuksissa näytetuloksia hyödynnetään osana heikentyneen sisäilman laadun selvityksiä ja syyanalyysiä.

VOC-tutkimusten palvelut

  • Huoneilman VOC-analyysi (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2011 standardiin pohjautuva menetelmä)

  • Bulk-emissioiden analyysi materiaalinäytteestä (ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä)

  • Pintaemissioiden analyysi FLEC-näytteestä (Nordtest NT Build 484 ja ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä)

VOC-tutkimuksen edut

  • Täydentää/tarkentaa sisäilmatutkimuksia ja kuntotutkimuksia

  • Määrittelee VOC-päästöjen määrän ja laadun

  • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä

  • Tukee selvitysten luotettavuutta