Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimus

 :

Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimus

Kiinteistön materiaaleissa kasvaa erilaisia mikrobilajeja, joiden määrä ja lajisto voivat muuttua esimerkiksi rakenteiden kostuessa. Kiinteistön käyttäjät voivat altistua normaaleista poikkeaville epäpuhtauksille. Tällöin on tarpeen sisäilmamittaus ja materiaalinäytteiden analyysi Inspectan mikrobilaboratoriossa, joka on FINAS-akkreditoitu. Tutkimusmenetelmillämme on Eviran hyväksyntä.

Mikrobitutkimuksen avulla osoitetaan rakenteessa tai sisäilmassa esiintyvä mikrobihaitta. Sisäilmamittauksesta ja rakennusmateriaalinäytteistä tehtävät mikrobitutkimukset tukevat tarvittaessa rakenteellisia kuntotutkimuksia ja ovat useimmiten osana sisäilman kuntotutkimusta.

Mikrobitutkimuksen tuloksena asiakas saa raportin, joka ilmaisee sisäilman tai materiaalinäytteen sisältämien mikrobien määrän: homeet, hiivat, sädesienet ja muut bakteerit eriteltynä sekä homeet suku-/lajitasolle määriteltynä. Kosteusvaurioon viittaavat mikrobit mainitaan erikseen.

Näytetuloksia käytetään sisäilmamittauksissa osana sisäilman mikrobihaitan käyttäjille aiheuttamien riskien arviointia. Sisäilmamittauksen tulokset antavat johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille perusteet, joita voidaan hyödyntää korjaussuunnittelussa.

Laboratoriomme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset tutkimukset ovat akkreditoituja. Akkreditointi kattaa sekä suoraviljely- että laimennosviljelymenetelmät.

Katso akkreditoitu pätevyysalue

Lisäksi Evira on hyväksynyt laboratoriomme asumisterveystutkimuksia tekeväksi laboratorioksi. Hyväksyntä koskee materiaalinäytteiden laimennosviljelyjä, suoraviljelyjä ja ilmanäytteiden mikrobitutkimuksia.

Katso Eviran rekisteriote

Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset

  • Materiaalinäytteen laimennosviljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Materiaalinäytteen suoraviljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Ilmanäytteen viljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Pintasivelynäytteen viljely

    Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksen edut
  • Täydentää/tarkentaa sisäilma- ja kuntotutkimuksia
  • Määrittelee mikrobien määrän ja lajiston
  • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä
  • Tukee selvitysten luotettavuutta