Betonin ohuthietutkimukset ja mikrorakennetutkimukset

 :

Betonin ohuthietutkimukset ja mikrorakennetutkimukset

Betoninäytteiden ohuthie- ja mikrorakennetutkimuksessa selviää betonirakenteen kunto, olemassa olevat ja alkavat vauriot, niiden levinneisyys sekä materiaalin pakkasenkestävyys. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve ja käyttöaste tuleviksi vuosiksi.

Betoninäytteestä valmistettu ohuthie on vahvuudeltaan 0,03 mm paksu leike, joka analysoidaan mikroskooppisesti.

Mikrorakennetutkimuksessa voidaan selvittää esimerkiksi:

 • Materiaalin rakennepiirteet: mahdolliset kerrosrakenteet (raekokovaihtelu), sen homogeenisuus, pintakerrosten laatu/eheys jne.
 • Betonin runkoaineen kiviaineksen laatu, raekoko, raemuoto, ja rapautuminen. Mahdolliset reaktiot runkoaineessa ja raerajoilla, tartuntapintojen laatu, halkeilut ym.
 • Sementtikiven/sideaineen koostumus, v/s-suhde, veden erottuminen ja tulviminen.
 • Sementin hydratoitumisaste.
 • Sementissä esiintyvät mahdolliset muut seosaineet (kuona, lentotuhka, lasi tms.) ja lisäaineet.
 • Karbonatisoitumisen esiintyminen ja sen eteneminen sideaineessa.
 • Alkalirunkoainesreaktiot ym. betonin kestävyyteen vaikuttavat haitalliset reaktiot.
 • Terästen/raudoitteiden tartunnat sideaineeseen, ympärillä olevan materiaalin tila ja vauriot ympäröivässä betonissa. Mahdollinen korroosio ja sen eteneminen.
 • Ilmahuokoset ja niissä olevat mahdolliset täytteet (mahdollinen lämpökäsittely). Huokosten koko, muoto, määrä ja jakautuminen (huokosjako). Näytteiden mahdollinen lisähuokostus ja sen perusteella pakkasenkestävyyden arviointi.
 • Tekstuurivirheet; mekaaniset vauriot, säröt/mikrohalkeamat/-raot, niiden määrä, pituus, leveys, suuntautuneisuus, etäisyys toisistaan sekä vaurion mahdollinen aiheuttaja (esim. kuivumisesta tai pakkasrapautumisesta johtuvia piirteitä).
 • Materiaalien vaurioitumisaste ja niiden säilyvyys tulevina käyttövuosina.

Lisäksi materiaalinäytteestä valmistetusta kiillotetusta ohuthie- tai pintahienäytteestä voidaan erikoistutkimuksilla (esim. mikroanalysaattori, elektronimikroskooppi, röntgendiffraktometri) selvittää helposti rapautuvat malmimineraalit (esim. sulfidit ja grafiitti jne.) sekä muut betonissa haitallisesti esiintyvät epäorgaaniset mineraalit tai yhdisteet.

KiraLabin ohuthielaitteiston ansiosta mikrorakennetulosten saatavuus on nopeaa ja joustavaa.