Asbestitutkimus ja haitta-ainetutkimus

 :

Asbestitutkimus ja haitta-ainetutkimus

Korjausrakennus- tai purkuhankkeissa on rakennuttajan, ohjaajan tai valvojan ennen töiden aloittamista varmistettava, ettei kohteessa ole asbestia. Myös muut haitta-aineet kannattaa selvittää. Inspecta KiraLabin asbestitutkimukset, asbestianalyysit ja haitta-ainetutkimukset selvittävät asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintymisen rakennusmateriaaleissa.

Asbestitutkimusta varten rakennemateriaaleista otetaan edustavat näytteet, joille tehdään laboratoriossa asbestianalyysi. Asbestianalyysi suoritetaan materiaali- ja ilmapölynäytteistä valo- ja/tai elektronimikroskoopin avulla kuitulaskentana.

Näytteenotto asbestitutkimusta varten sekä toimitus laboratorioon

Näytteenoton yhteydessä käytetään hengityssuojainta. Näyte otetaan tutkittavasta materiaalista yleensä puukkoa, mattopuukkoa tai vasaraa ja talttaa käyttäen. Tarvittaessa voidaan käyttää piikkauskonetta.

Näyte suljetaan tiiviisti Minigrip- tai vastavaan pussiin. Näytepussiin merkitään selkeästi näytteen sisältämä materiaali ja näytteenottopaikka.
Näytteen asbestitutkimusta varten voi toimittaa paikan päälle tai lähettää soveltuvassa pehmustetussa kirjeessä tai paketissa alla olevaan osoitteeseen.
Näytteen yhteydessä tulee olla tieto tutkittavasta materiaalista ja kohteesta sekä lähettäjän tiedot laskutusosoitteineen ja yhteystietoineen.

Asbestitutkimuksen tai haitta-ainetutkimuksen tilauslomakkeen voitte ladata pdf-muotoisena tästä linkistä. Täyttäkää lomake ja lähettäkää näytteiden ohessa tai erikseen:

  • postitse osoitteeseen: Inspecta KiraLab, Myyntimiehenkuja 4, 90410 OULU

  • sähköpostitse: kiralab [ät] inspecta.com

Tutkimustuloksen asbestin tai haitta-aineiden esiintyvyydestä näytteissä saatte nopeimmin sähköpostitse tai puhelimitse.

Asbestitutkimuksen ja haitta-ainetutkimuksen edut

  • Täydentää/tarkentaa sisäilmatutkimuksia, asbesti- ja haitta-ainekartoituksia sekä julkisivututkimuksia

  • Määrittelee haitallisten aineiden pitoisuudet

  • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä

  • Tukee selvitysten luotettavuutta