Laboratoriopalvelut - KiraLab

 :

Laboratoriopalvelut - KiraLab

Oma tutkimuslaboratorio tuo merkittävää etua tutkimuspalveluihin: sen ansiosta näytteitä voidaan ottaa joustavasti ja aina kattava määrä. Myös tutkimushankkeen aikataulutus helpottuu, kun analyysit tulevat saman katon alta.

Inspectan laboratoriopalveluja toimittavat kaksi laboratoriota palveluineen: asbesti- ja betonilaboratorio sekä mikrobilaboratorio, jotka yhdessä muodostavat Kiralabin. Mikrobilaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025)”

Tutustu KiraLabin palveluihin:


Asbesti- ja haitta-aineanalyysit


Betonin mikrorakennetutkimukset


Mikrobianalyysit

VOC-analyysit