Energiakatselmus ja -todistus

 :

Energiakatselmus ja -todistus

Rakennusten energiankäyttö on ollut kuuma puheenaihe Pohjois-Euroopassa jo vuosia, sillä juuri kiinteistöt ovat yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista.

Hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen vaatii energiapohjaisten ratkaisujen oikeanlaista hallintaa. Lisäksi kiinteistön energiankäytön jatkuva seuranta on tarpeellista, jotta energiankulutusta ja siitä koituvia korkeita energiakustannuksia voidaan vähentää. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen auttaa myös ylläpitämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.

Inspectan asiantuntijat auttavat asiakasta optimoimaan energiankulutusta toteuttamalla kiinteistöjen energiakatselmuksia. Katselmuksissa kiinteistön energiatehokkuus selvitetään tarkastelemalla automaatiojärjestelmien, ilmanvaihdon ja lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmien toimivuus sekä valaistuksen ja sähköjärjestelmien kunto. Tutkimustulosten perusteella rakennusjärjestelmät voidaan säätää oikein ja niitä voidaan seurata johdonmukaisesti.

Suomessa laki edellyttää, että rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin, kuvaten energiatehokkuutta seitsenportaisella asteikolla, A-G, kuten kodinkoneissa. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske, mutta lain kattavuus lisääntyy asteittain. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Laajennettu energiatalouden (myös: energiataloudellinen) selvitys puolestaan on kiinteistön kuntoarvion yhteydessä tilattava lisäpalvelu, jossa esitetään lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut poikkeamat ja verrataan kulutuslukemia tilastotietoihin sekä aiempaan kulutukseen. Selvityksessä esitetään energiataloutta parantavat toimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen. Asunto-osakeyhtiöille on myönnetty yleisiä korjausavustuksia kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Ennen kuntoarvion tilaamista on syytä selvittää voimassa olevat avustusehdot kuntien viranomaisilta. Yleensä avustukset edellyttävät laajennetun energiatalouden selvityksen laatimista kuntoarvion yhteydessä. Laajennettu energiatalouden selvitys laaditaan RT-kortiston ohjeen mukaisesti.

Edut

  •     Energiankäyttökulujen pienentyminen
  •     Energiankäytön optimointi
  •     Päästöjen vähentäminen
  •     Säästöt lämmitys-, vesi- ja sähköenergiakuluissa
  •     Energiankulutuksen todistaminen selkeällä dokumentilla
Lähetä tarjouspyyntö -painike