Elinkaarilaskelmat

 :

Elinkaarilaskelmat

Rakennuksen elinkaari voi olla jopa satoja vuosia pitkä. Tuona aikana rakennukset ja niiden laitteistot tulee tarkastaa useita kertoja, minkä vuoksi elinkaarilaskelmista on kiinteistönomistajille suurta hyötyä.

Inspecta toteuttaa elinkaarilaskelmia uusille ja vanhoille kiinteistöille. Laskelmissa tarkastellaan kiinteistöjen LVIS-järjestelmiä sekä rakenteita. Havaintojen pohjalta asiakkaalle laaditaan johdonmukainen raportti. Raportti esittelee vaihtoehtoiset ratkaisut, joista kyetään valitsemaan yksilölliset sekä kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut pitkäjänteiseen ylläpitoon ja huoltoon.

Elinkaarilaskelmissa huomioidaan järjestelmien investointi- ja käyttökustannukset sekä ympäristövaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Tämä tarjoaa tärkeitä näkökulmia päätöksenteon pohjaksi.

Edut

Pitkän aikavälin selvitys kiinteistön:

  • kustannuksista
  • energiatehokkuudesta
  • ympäristövaikutuksista
Lähetä tarjouspyyntö -painike