Due Diligence

 :

Due Diligence

Kiinteistön myynti vaatii suuren määrän puolueetonta tietoa niin myyjän kuin ostajankin näkövinkkelistä. Tarvittava tieto voidaan kerätä Due Diligence -tarkastuspalvelun avulla, joka tarjoaa kiinteistöstä arvokasta ja luotettavaa tietoa kaupantekotilanteeseen.

Due Diligence -palvelumme tarjoaa kartoituksen kiinteistön kunnosta, kiinteistöön kohdistuvista rasitteista ja velvoitteista sekä sen ylläpitoon ja omistukseen liittyvistä riskeistä. Tarjontamme kattaa sekä tekniset (TDD) että ympäristölähtöiset (EDD) kartoitukset, joista laadimme asiakkaalle johdonmukaiset ja selkeät raportit.

Technical Due Diligence (TDD) -palvelussa arvioimme rakenteiden ja järjestelmien teknisen kunnon sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet asiakkaan haluamalle tarkastelujaksolle. Korjauskustannusten arviointi perustuu laajaan kokemukseen korjaushankkeiden toteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta. TDD:n yhteydessä analysoimme myös kiinteistön huollon ja ylläpidon tason.

Environmental Due Diligence (EDD) -palvelussa selvitämme kiinteistön mahdolliset merkittävät ympäristöriskit, -vastuut sekä -vaikutukset. EDD-kartoitus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, jolloin selvitys voi kattaa kaiken ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä kiinteistön haitta-aineisiin ja ekologisiin vaikutuksiin.

Edut

  • Päätöksenteon tuki kaupanteossa
  • Kiinteistökaupan potentiaalisten rasitteiden ja velvoitteiden tunnistus
  • Teknisten sekä ympäristöllisten riskien selvitys
  • Kiinteistönhuollon laadun arviointi
Lähetä tarjouspyyntö -painike