Putkiston kuntotutkimus

 :

Putkiston kuntotutkimus

Putkiston kuntotutkimus selvittää putkistojen kunnon ja jäljellä olevan käyttöiän. Putkiston kuntotutkimuksen avulla voidaan ennakoida tulevat korjaukset sekä välttää yllättävät vuodot, putkirikot ja turhat käyttökatkokset. Se antaa myös tarpeellista tietoa mahdollista linjasaneerausta silmällä pitäen.

Inspectan putkiston kuntotutkimus kattaa vesijohtojen, viemäreiden ja salaojajärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien putkistoja. Perinteisten linjasaneerausten korjausmenetelmien lisäksi selvitämme putkiston tutkimuksissamme vaihtoehtoisten korjausmenetelmien käyttömahdollisuudet.

Yleisimmät tutkimusmenetelmämme ovat röntgenkuvaus ja putkien sisäpuolinen videokuvaus. Niillä pyritään selvittämään sekä putkistojen rakenteellinen että toiminnallinen kunto. Vaurioselvityksissä voimme käyttää näytepaloja tai nesteanalyysiä. Käyttämämme tutkimusvälineet ja -laitteet edustavat alan viimeisintä teknologiaa ja välineistö on käytettävissä koko maassa.

Inspectan putkiston kuntotutkimuksen toteuttavat kokeneet asiantuntijat, jotka selvittävät puolueettomasti putkijärjestelmien kunnon, korjaustoimenpiteet, uusimisajankohdat ja korjauskustannukset sekä vuotoriskit. Kuntotutkimusta johtavat FISE-pätevöityneet vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteistojen kuntotutkijat. Asiantuntijoillamme on usean vuoden kokemus putkiston kuntotutkimuksista.

Inspecta on ollut mukana uuden, vuoden 2013, LVV-kuntotutkimusoppaan päivityksessä. Inspecta on IF Vakuutusyhtiön Turvapartneri putkistojen kuntotutkimuksissa.

Putkiston kuntotutkimuksen edut

  • Putkistojen kunnon arvio ja riskien tunnistus
  • Mahdollistaa oikea-aikaiset korjaustoimet
  • Auttaa välttämään vuotoja, putkirikkoja ja käyttökatkoksia
 Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike