Energia- ja olosuhdesimulointi

 :

Energia- ja olosuhdesimulointi

Energia- ja olosuhdesimuloinnit ovat havainnollinen tapa tarkastella energiankulutusta ja olosuhteita kiinteistössä. Tämän vuoksi simulaatiot tarjoavatkin merkittävää tukea vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailussa sekä sijoitukseen ja huoltoon liittyvässä päätöksenteossa. Parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut mahdollistavat optimaalisen energiankulutuksen ja sisäilman.

Energia- ja olosuhdesimulointia voidaan hyödyntää rakennusprojektien hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Inspectan asiantuntijat laativat kohteesta 3D-mallin, jolla voidaan vertailla erilaisten rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen ja sisäilmasto-olosuhteisiin, mikä mahdollistaa energiankäytön ja olosuhteiden optimoinnin. Tuloksista laaditaan selkokielinen ja johdonmukainen raportti.

Palvelun edut

  • Sisäilmaolosuhteiden ja energian kulutuksen optimointi
  • Tuki päätöksenteolle
  • Vaihtoehtoisten ratkaisujen havainnollistaminen
Lähetä tarjouspyyntö -painike