Lämpökuvaus lämpökameralla

 :

Lämpökuvaus lämpökameralla

Lämpökuvaus lämpökameralla on rakenteita rikkomaton ja nopea tapa tutkia kiinteistön ja rakennuksen mahdolliset rakenteelliset vauriot tai sen järjestelmien puutteet. Lämpösäteilyyn perustuvan lämpökuvauksen avulla lämpökuvausraportissa saadaan selville kuvattavan kohteen lämpötilajakauma ja siinä esiintyvät mahdolliset poikkeamat eli lämpövuodot.

Lämpövuodot aiheuttavat rakennuksissa paitsi energianhukkaa myös monenlaisia ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Sähkölaitteissa vialliset komponentit ja oikosulut voivat aiheuttaa yllättäviä ja pitkäkestoisiakin käyttökatkoksia ja jopa tulipalovaaran.

Lämpökuvauksen avulla voidaan: 
- paikantaa heikot kohdat eristyksissä sekä ilmavuodot ja kylmäsillat rakenteissa
- rakennuksen lämpökuvaus kartoittaa sisäilman laatuunkin vaikuttavat kosteusvauriot rakenteissa 
- selvittää rakennuksen ulkovaipan energiataloudellinen toimivuus. 
- paikantaa rakenteiden sisään asennetut vesi- ja lämpöjohdot ja niiden vuodot 
- tarkastaa sähkökeskusten komponenttien ja liitosten kunto sähköturvallisuutta näin parantaen ja henkilövahinkoja ennalta ehkäisten.

Lämpökuvauksen jälkeen asiakkaalle laaditaan kirjallinen lämpökuvausraportti, joka sisältää havaitut virheet ja puutteet selventävine kuvineen sekä toimenpidesuositukset. Ulkovaipan rakenteiden lämpökuvaukset tehdään lämmityskaudella, kun ulkolämpötila on alle +5 astetta. Sähkökeskusten kuvauksia voidaan tehdä ympäri vuoden.

Lämpökuvauksen edut

  • Monipuolinen rakenteiden tutkimisen mahdollisuus.

  • Rakenteiden vauriokohtien ja viallisten sähkökomponenttien paikantamisen nopeus ja samassa yhteydessä selvitettävä korjaustarpeen laajuus.

  • Alustavat tutkimustulokset voidaan raportoida lämpökuvausraporttiin jo paikanpäällä.

  • Lämpökuvaus auttaa varmistamaan rakenteiden ja järjestelmien energiataloudellisen toimivuuden.

  • Taloudellisesti suurien, mutta tilavuudeltaan pienien lämpövuotojen tarkka paikantaminen.

 Lähetä tarjouspyyntö -painike