Sisäilmatutkimus

 :

Sisäilmatutkimus

Sisäilman laadun tutkiminen on erityisen tärkeää, sillä sisäilmalla on vaikutusta kiinteistöä käyttävien ihmisten terveyteen. Sisäilman kuntotutkimus on paikallaan silloin, kun halutaan varmistua kiinteistön sisäilman laadukkuudesta.

Asuntojen, koulujen, toimistojen ja päiväkotien sisäilmaselvitykset edellyttävät erilaisia lähestymistapoja. Tiloissa voi aina olla myös muita kuin homeongelmiin liittyviä fysikaalisia tai kemiallisia sisäilmatekijöitä.

Sisäilmatutkimuksessa selvitämme ilmanvaihdon toiminnassa, sisäilman epäpuhtauksissa sekä sisäilman laatuun vaikuttavissa rakenteissa, pintamateriaalien kunnossa ja rakennusfysikaalisessa käyttäytymisessä olevia puutteita. Sisäilman tutkimuksessa asiantuntijamme selvittävät sisäilman laatua aistinvaraisesti sekä mittalaitteiden avustuksella. Tarvittaessa otetaan kuitu-, ilma- ja materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. 

Kokonaisvaltainen sisäilmatutkimus käynnistetään usein asiantuntijamme laatimalla tutkimussuunnitelmalla. Laajojen tutkimusten lisäksi asiantuntijamme auttaa ratkaisemaan myös yksittäisiä tapauksia, joita voi ilmetä esimerkiksi hajuhaittojen tai terveyshaittojen kokemisen kautta. Tutkimuksen tuloksena esitämme raportin sisäilmaongelmien syistä ja korjaustarpeista.

Inspectalla on monialainen osaaminen ja vankka kokemus sisäilmaongelmien selvittämisessä. Meillä on myös oma tutkimuslaboratorio KiraLab, jossa analysoimme sekä mikrobi- että kuitunäytteitä.

Katso video inspectan asiantuntijoista työssään:

 

Edut

  • Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin ja terveyden takaaminen
  • Työsuoritusten parantaminen – hyvän sisäilman vaikutukset on tieteellisesti todistettu
  • Tarjoaa perustan lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeiden sekä huoltotoimenpiteiden suunnitteluun

Lähetä tarjouspyyntö -painike