Sillan yleis- tai erikoistarkastus

 :

Sillan yleis- tai erikoistarkastus

Suomessa on yli 14 000 siltaa, joista runsaat 2 000 rautatieverkostolla. Siltojen ylläpidosta vastaavat tiehallinto (yleiset tiet), kunnat (katuverkko) ja ratahallintokeskus (rautatiet). Inspecta on valtuutettu sillantarkastajaa, jonka pätevöityneet ammattilaiset tekevät silloille vuosittain kymmeniä erikoistarkastuksia ja satoja yleistarkastuksia.

Inspectan tarkastuskohteet vaihtelevat pienistä putkisilloista suuriin vesistö- ja risteyssiltoihin.

Yleistarkastuksessa sillan kunto tarkastetaan silmämääräisellä katselmuksella yleensä viiden vuoden välein. Vauriotiedot kirjataan Liikenneviraston ylläpitämään siltarekisteriin.

Erikoistarkastus tehdään, kun sillan vauriopisteytys sitä vaatii. Erikoistarkastuksessa sillan kunto tutkitaan perusteellisesti. Tällöin siltarakenteista otetaan  mm. porausnäytteitä ja sillalle suoritetaan erilaisia erikoismittauksia. Sillan peruskorjausta edeltää aina erikoistarkastus.

Erikoistarkastuksiin Inspectalla on käytössään maan modernein teknologia uusine kuvantamismenetelmineen. KiraLab-tutkimuslaboratoriomme puolestaan selvittää betonin kunnon lieriöporausnäytteistä mikrorakennetutkimuksella. Laboratorion varustukseen kuuluu mm. ohuthieen valmistuslaitteisto.

Edut

  • Sillan jatkuvan toimintakunnon varmistaminen
  • Modernein teknologia ja tutkimuskalusto
  • Kokenut ja koulutettu, valtuutettu sillantarkastaja
Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike