Erikoisrakennetutkimukset

 :

Erikoisrakennetutkimukset

Siltojen lisäksi taitorakenteisiin luetaan erityinen joukko yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä infrastruktuuria. Näitä ovat niin merenkululle elintärkeät satamarakenteet, majakat ja merimerkit, vesivoiman tuottoon liittyvät padot ja kanavat kuin liikenteen vaatimat tunnelit ja paikoitustasot.

Inspectan asiantuntemuksella tehtävin säännöllisin tarkastuksin ja tutkimuksin varmistetaan rakenteiden toimivuus ja turvallisuus. Käytössämme on maamme modernein huipputeknologia kuvantamismenetelmineen - tarvittaessa vaikka sukeltajan käsissä.

Edut

  • Erikoisrakenteen jatkuvan toimintakunnon varmistaminen
  • Modernein teknologia ja tutkimuskalusto
  • Kokenut ja koulutettu erikoisasiantuntija