Kunto- ja elinkaariarvioinnit

 :

Kunto- ja elinkaariarvioinnit

Kunto- ja elinkaariarviointien merkitys kasvaa kaiken aikaa: energia- ja prosessiteollisuudessa käyttökatteelta vaaditaan yhä enemmän, mikä pitkittää myös huolto- ja korjausvälejä.

Kunto- ja elinikäarvioinnit edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja lukuisten tekijöiden samanaikaista analysointia. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi materiaalien ominaisuudet, korroosion syntysyyt, materiaalien lujuus ja rakenteellinen eheys. Inspectalla on pitkän kokemuksen kerryttämä laaja osaaminen eri teollisuudenalojen ja suurten tuotantolaitosten kunto- ja elinikäarviointien toteuttamiseksi.

Kunto- ja elinkaarikysymyksissä teemme läheistä yhteistyötä laitoksen omistaja kanssa − yhdessä suorittamme perusteellisen arvioinnin laitteiden tilasta. Kriittiset komponentit tunnistetaan riskiperustaisin menetelmin. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi tutkimme sekä laitoksen vahinkohistorian ja aiemmat testaus- ja tarkastustulokset että teemme uusia analyyseja materiaalien ominaisuuksista, hitsausmenetelmistä sekä lujuuslaskelmista. Palvelun tuloksena tarjoamme selkeän käsityksen laitoksen arvioitavasta käyttöiästä sekä mahdollisista vahinkoriskeistä. Näin huolto- ja korjaustöitä tai uusia investointeja voidaan suunnitella ajoissa. Avullamme voidaan tehdä päätöksiä laitteiden optimoinnista, korjauksesta tai korvaamisesta.

Kunto- ja elinkaariarvioinnit muodostavat luonnollisen osan päätöksentekoa myös muutos- tai laajennustöitä suunniteltaessa. Elinikäanalyysi tarjoaa myös hyvä pohjan uusien investointeja tekoon sekä riskiperustaisen testaus- ja tarkastusohjelma suunnitellulle. Inspectan kunto- ja elinkaariarvioinnit tarjoavat etulyöntiaseman kireässä kilpailussa!

Edut

  • Tukee päätöksenteossa: olipa kyseessä investointi, modernisointi tai laajennus
  • Arvioi jäljellä olevan käyttöiän
  • Mahdollistaa tarkastus- ja testausohjelmien suunnittelun