Teollisuuden käynnissäpitopalvelut

 :

Teollisuuden käynnissäpitopalvelut

Inspectalla on monien vuosien kokemus lukuisten teollisuudenalojen johtavana asiantuntijana. Tarjoamme teknisiä asiantuntijapalveluita esimerkiksi kunnonseurannassa, eliniän arvioinnissa, riskienhallinnassa, vaurioselvityksissä, riskikartoituksissa, pyöriville koneille ja projektien riskien hallinnassa. Tulkitsemme standardeja ja tutkimuksia, teemme laskelmia ja arviointeja sekä suoritamme tarkastuksia.

Työvälineitä päätöksenteon tueksi

Inspecta tukee asiakkaitaan päätöksenteossa. Tiedätkö, milloin ikääntynyt komponentti kannattaa uusia? Millaisin menetelmin kannattaa etsiä laitteissa piileviä rasitus- tai korroosiovaurioita? Tarkastus- ja testaustuloksemme tuottavat runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää pohjana esimerkiksi käyttöiän arvioinnille sekä riskiperustaiselle tarkastusten ja kunnossapidon suunnittelulle. Tarjoamme myös tietoa laitteistojen tai komponenttien vaurioiden syistä ja suosituksia vikaantumisen jälkeen tehtäville toimenpiteille.

Inspectan asiantuntemuksen avulla asiakkaamme voivat maksimoida turvallisuuden, käytettävyyden ja kannattavuuden − askeleen edellä muita.