Märkätilojen kuntoarvio

 :

Märkätilojen kuntoarvio

Märkätilojen kuntoarviolla tarkoitetaan märkätilojen aistinvaraista tarkastusta ja pintamateriaalien pintamittaustarkistusta. Kuntoarviossa tarkastellaan rakenteita silmämääräisesti sekä käytetään apuna pintakosteusindikaattoria.

 

tarkastellaan rakenteita silmämääräisesti sekä käytetään apuna pintakosteusindikaattoria.
Lisäksi voidaan lämpökameran avulla tarkastaa rakenteista mahdollisia piileviä putkivuotoja
ja kiertovesijohtojen kulkureittejä. Tämä auttaa varsinkin mahdollisten jatkotutkimusten suunnittelussa,
mikäli niitä edellytetään tarkastuksen perusteella. Tällöin joudutaan usein tekemään
porareikiä lattiaan tai seiniin rakennekosteuden mittaamista varten.

Rakenteiden silmämääräinen tarkastus käsittää vähintään seuraavat tarkastelut:

  • Märkätilojen yleiskunto: edellinen saneerausajankohta ja sen laajuus/ tehdyt toimenpiteet
  • Lattiakaivot ja kallistukset
  • Lattia-, seinä- ja kattorakenteet ja niiden liittymät.
  • Läpiviennit ja saumat
  • Kosteusvauriot ja viitteet niistä
  • Vesikalusteet
  • Ilmanvaihdon arvioiminen aistinvaraisesti

Pintakosteusmittaukset tehdään rakennetta rikkomattomalla pintakosteusindikaattorilla. Pintakosteusmittareidenanturit reagoivat kosteuden/veden aiheuttamaan sähkönjohtavuuden muutokseen yleensä muutaman senttimetrin syvyydellä pintamateriaalista. Pintamittauslaitteen herkkyys valitaan normaalisti sen perusteella, onko pinta betonia, kipsilevyä, muovimattoa, puuta, klinkkeriä tai poltettua laattaa. Pintakosteustarkistuksessa saadut mittaustulokset ovat vertailuarvoja, eivät varsinaisia kosteusmittaustuloksia. Kosteustunnistimen käyttö vaatii harjaantumista mittalaitteen käyttöön sekä rakenteiden tuntemusta. 

Tarkastusten lisäksi kuntoarviossa kerätään tiedot märkätilojen vedeneristeistä ja tehdyistä vedeneristystarkastuksista. Näiden perusteella arvioidaan märkätilan kuntoluokka, joka määrittelee tilan kunnostustarpeen. Kunnostustarpeen määrittäminen on tärkeää tietoa esim. linjasaneerauksenhankesuunnitteluvaiheessa, kun arvioidaan mahdollisia toteutusvaihtoehtoja.

Märkätilojen kuntoarviossa voidaan tarvittaessa käyttää myös lämpökuvausta. Lämpökameran avulla voidaan tarkastaa rakenteissa mahdollisesti piileviä putkivuotoja ja kiertovesijohtojen kulkureittejä. Tämä auttaa varsinkin mahdollisten jatkotutkimusten suunnittelussa, mikäli niitä edellytetään tarkastuksen perusteella. Jatkotutkimuksissa joudutaan usein tekemään porareikiä lattiaan tai seiniin rakennekosteuden mittaamista varten.