Lämpökuvaus

 :

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton ja nopea tapa tutkia kiinteistön mahdolliset rakenteelliset vauriot tai sen järjestelmien puutteet. Lämpösäteilyyn perustuvan lämpökuvauksen avulla saadaan selville kuvattavan kohteen lämpötilajakauma ja siinä esiintyvät mahdolliset poikkeamat eli lämpövuodot.

Lämpövuodot aiheuttavat rakennuksissa paitsi energianhukkaa myös monenlaisia ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Sähkölaitteissa vialliset komponentit ja oikosulut voivat aiheuttaa yllättäviä ja pitkäkestoisiakin käyttökatkoksia ja jopa tulipalovaaran.

Kuvauksen avulla voidaan:
- paikantaa heikot kohdat eristyksissä sekä ilmavuodot ja kylmäsillat rakenteissa
- kartoittaa sisäilman laatuunkin vaikuttavat kosteusvauriot rakenteissa
- selvittää rakennuksen ulkovaipan energiataloudellinen toimivuus.
- paikantaa rakenteiden sisään asennetut  vesi- ja lämpöjohdot ja niiden vuodot
- tarkastaa sähkökeskusten komponenttien ja liitosten kunto sähköturvallisuutta näin parantaen ja henkilövahinkoja ennalta ehkäisten.

Kuvauksen jälkeen asiakkaalle laaditaan kirjallinen raportti, joka sisältää havaitut virheet ja puutteet selventävine kuvineen sekä toimenpidesuositukset. Ulkovaipan rakenteiden lämpökuvaukset tehdään lämmityskaudella, kun ulkolämpötila on alle +5 astetta. Sähkökeskusten kuvauksia voidaan tehdä ympäri vuoden.

Edut

  • Monipuolinen rakenteiden tutkimisen mahdollisuus.
  • Rakenteiden vauriokohtien ja viallisten sähkökomponenttien paikantamisen nopeus ja samassa yhteydessä selvitettävä korjaustarpeen laajuus.
  • Alustavat tutkimustulokset voidaan raportoida jo paikanpäällä.
  • Rakenteiden ja järjestelmien energiataloudellisen toimivuuden varmistaminen.
  • Taloudellisesti suurien, mutta tilavuudeltaan pienien lämpövuotojen tarkka paikantaminen.