Sähkökeskusten lämpökuvaus ja turvallisuustarkastus

 :

Sähkökeskusten lämpökuvaus ja turvallisuustarkastus

Sähköjärjestelmien toimivuus ja turvallisuus korostuvat nykypäivän kiinteistöjen kasvavassa sähköntarpeessa. Sähkökeskusten lämpökuvaus ja turvallisuustarkastus on edullinen ja tarkka toimenpide sähköpalojen ja niistä johtuvien toimintakatkosten ennaltaehkäisyyn sekä kiinteistön käyttäjien tuvallisuuden parantamiseen.

Sähkökeskusten lämpökuvauksella tarkastetaan mm. vialliset tai löysät liittimet, huonokuntoiset sulakkeet, kuluneet kontaktorit ja johtimien lämpenemiseen vaikuttavat vinokuormat tai vialliset laitteet. Keskusten turvallisuustarkastus sisältää tilojen käyttäjien ja paloturvallisuuteen vaikuttavien mahdollisten puutteiden tarkastelun.

Kuvausten ja tarkastusten perusteella laaditaan puutteellisista keskuksista raportti, joka sisältää havaintojen lisäksi suositukset jatkotoimenpiteiksi sekä niiden kiireellisyysluokituksen.

Suoritamme myös kokonaisvaltaisempia sähköjärjestelmien kuntotutkimuksia, joista on hyötyä esimerkiksi, kun ollaan suunnittelemassa muiden taloteknisten järjestelmien tai rakenteiden laajempaa saneerausta. Tutkimus voidaan tehdä järjestelmäkokonaisuudelle tai vain osalle järjestelmää, kuten esimerkiksi tietoverkolle.

Asiantuntijoillamme on aina joko kuntoarvioijan, sähkölaitteistojen turvallisuus- ja/tai sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys. Tutkimukset suoritetaan Sähköinfon Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus -ohjeistojen mukaisesti.

Edut

  • Paloturvallisuuden parantaminen
  • Järjestelmähäiriöiden vähentäminen
  • Korjausten aikataulutus kustannustehokkaasti