Betonirakenteiden tutka-aaltotutkimus

 :

Betonirakenteiden tutka-aaltotutkimus

Inspectan suorittama tutka-aaltotutkimus tarjoaa suuren avun betoninäytteenottoon, koska sen avulla vältetään poraamasta vesijohtoihin, sähköjohtoihin tai kohtiin, joihin voi syntyä rakenteellinen vaurio. Palvelumme takaa rakentamiseen ja korjaamiseen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä riskienhallintaa.

Tutka-aaltotutkimuksen avulla voimme minimoida poraamisen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit, perustukset ja parvekkeet. Usein tutka-aaltotutkimusta käytetään erilaisiin selvityksiin, rakenneanalyyseihin, tai apuna näytteenottopisteiden merkintään.

Inspectalla on käytössään Hilti X-Scan -laite, jonka avulla voidaan välttää osumat teräksiin, tarvittaessa näytteenottokohdista jää kuitenkin asiakkaalle dokumentti. Laitteisto antaa reaaliaikaisen näkymän betonirakenteisiin. Kuvaustiedostot tallentuvat jälkianalysointeja varten. Skannatusta alueesta muodostuu näyttölaitteella tai tietokoneella katseltavia 2D- ja 3D-kuvia, joita voidaan tarkastella kaikissa eri leikkaustasoissa. 

Mihin palvelu soveltuu?

Palvelumme soveltuu muun muassa magneettisten ja ei-magneettisten metallien, muoviputkien (tyhjätilojen) sekä sähköjohtojen tunnistamiseen ja paikallistamiseen kuivien betonirakenteiden (myös kivirakenteet ja asfalttikerrokset) sisältä. Käyttämämme laite on tarkoitettu rautametallisten esineiden (betoniraudat, jännepunokset) ja ei-rautametallisten esineiden (kupari, rst ja alumiini) paikallistamiseen. Analysoitavissa ovat eri komponenttien määrät, sijainti, dimensiot ja etäisyydet.

Palvelumme avulla voidaan esimerkiksi määritellä läpiviennit ilman osumia pääteräksiin, punoksiin, vesiputkiin tai sähköjohtimiin. Tarjoamme apua erilaisiin rakenneavauksiin ja joissain tapauksissa kalliit tai riskialttiit rakenneavaukset ovat vältettävissä. Tutka-aalto tunkeutuu myös pinnoitteiden ja irtonaisten rakennekerrosten läpi.

Edut

• Tarjoaa visuaalisen 3D-kuvan rakenteesta

• Rakenneselvitykset

   -  ainetta rikkomattomasti

   -  vaivattomasti

   -  kustannustehokkaasti

• Paikantaa eri komponentit rakenteista

• Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä

• Soveltuu suurillekin aloille