Turvallisuusautomaation tarkastus

 :

Turvallisuusautomaation tarkastus

Turvallisuusautomaatiojärjestelmiä käytetään laajasti kemian- ja energiateollisuudessa. Reaktoreiden ja höyrykattiloiden suojauksessa käytetään tavallisesti turvallisuusautomaatiota ja muita turvallisuusjärjestelmiä. Toimiva automaatio voi sujuvoittaa toimintaa ja tehdä siitä kannattavampaa. Nykyiset järjestelmät ovat kuitenkin erittäin monimutkaisia ja mahdollisesti vaarallisia. Niiden kuntoa onkin arvioitava säännöllisesti, jotta ihmisten, ympäristön ja muiden laitteiden turvallisuus voidaan taata.

Inspecta tarjoaa turvallisuusautomaation arviointipalveluita, joilla voidaan varmistaa, että järjestelmät täyttävät tarvittavat turvallisuusvaatimukset ja automaatiolle määrittämäsi laatuvaatimukset. Tarkastamme myös, että ohjelmoitavat turvallisuusjärjestelmät toteutetaan itsenäisesti. Palvelumme kattaa turvallisuusautomaation koko elinkaaren asennuksesta käyttöönottoon.

Arvioinnin perusteena käytetään kansainvälisiä ja kansallisia turvallisuusautomaatiostandardeja, esimerkiksi IEC 61508 -standardia. Arvioinnin päätavoite on löytää mahdolliset järjestelmäviat turvallisuusautomaation asennusprosesseissa. Arvioinnin työvaiheet jakaantuvat neljään eri osaan: turvallisuusvaatimusten määrittely; suunnittelu; asennus, käyttöönotto ja tarkastaminen sekä käyttäminen ja ylläpito. Näissä tarkastuksissa arvioidaan kaikki turvallisuusautomaation osat kaikista eri näkökulmista.

Arvioinnissa kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuteen. Palvelumme avulla pystytään löytämään automaation turvallisuusjärjestelmien mahdolliset viat ja varmistamaan, että sovellukset täyttävät vaaditut turvalliseen käyttöön liittyvät turvastandardit. Inspecta on valtuutettu, riippumaton kolmannen osapuolen palveluntarjoaja.

Edut

  • Varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuuden
  • Minimoi riskin kalliille seisokeille ja takaa prosessin keskeytymättömyyden
  • Auttaa riskienhallinnassa
  • Antaa arvokasta tietoa järjestelmän koko elinkaaresta ja auttaa ryhtymään tarvittaviin toimiin oikeaan aikaan