Sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus

 :

Sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus

Sähköasennukset ovat välttämättömiä kaikille kiinteistöille ja iso osa jokaista rakennushanketta. Väärin asennettu, ikääntynyt, kulunut tai tarkastettu sähkölaitteiden asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin, esimerkiksi tulipalon. Inspectan sähkölaitteiden tarkastuksen ja sähköasennusten tarkastuksen avulla voidaan varmistaa sähköasennusten turvallisuus sekä laitteistoja käyttävien työntekijöiden osaaminen. Näin ihmisiin, liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat voidaan minimoida.

Sähkölaitteiden tarkastuksen laiminlyöminen ja viallisten laitteistojen aiheuttamat palot, tapaturmat ja käyttöhäiriöt aiheuttavat myös tarpeettomia kustannuksia. Siksi myös moni vakuutusyhtiö vaatii, että sähköasennusten tarkastus ja sähkölaitteiden tarkastus on säännöllistä.

Toteutamme sähkölaitteiden tarkastukset ja sähköasennusten tarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Sähkölaitteiden tarkastuksessa varmistamme, että sähkölaitteiston asianmukaiset kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu ja kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä sekä kunnossa. Lisäksi sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää kaikki laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Lue lisää:

 

Sähkölaitteiden ja sähköasennusten tarkastusten edut

  • Parantaa palo- ja työturvallisuutta

  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia

  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon  

  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia