Säännösten edellyttämät tarkastukset

Milloin laitteisto on tarkastettava ensimmäistä kertaa? Kuinka usein määräaikaistarkastus tehdään? Tälle sivulle olemme koonneet tiedot säännösten edellyttämistä tarkastuksista.

Käyttöönottoon liittyvät tarkastukset

Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet

Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
- VNa 403/2008, käyttöönottotarkastus
  ennen käyttöönottoa.
- VNa 633/2004, satamanostureiden käyttöönotto-
  tarkastus ennen käyttöönottoa.
- VNa 253/2002, henkilökuljetukseen tarkoitettujen   
  köysiratalaitteistojen asennustarkastus ennen
käyttöönottoaNosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
 • VNa 403/2008, käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.
 • VNa 633/2004, satamanostureiden käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.
 • VNa 253/2002, henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen asennustarkastus ennen käyttöönottoa.

Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit

 • KTMp 564/1997, lopputarkastus ennen käyttöönottoa.
 • Tavarahissit, hyllystöhissit, pikkuhissit, nostoovet, liukuportaat ja käytävät sekä vammaishissit ja kevythissit
 • KTMp 663/1996, ensimmäinen määräaikaistarkastus kolmen (3) kuukauden kuluessa käyttöönotosta, nosto ovilla kuitenkin vuoden kuluessa.

Kiinteistöjen sähkölaitteistot

 • KTMp 517/1996, varmennustarkastus luokan 3 sähkölaitteistoille ennen käyttöönottoa, luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta

Palonilmaisulaitteistot

 • Sisäasiainministeriön määräys 1999-440/Tu33, varmennustarkastus ennen käyttöönottoa.

Automaattiset sammutuslaitteistot

 • Sisäasiainministeriön asetus 1999-967/Tu33, käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.

Painelaitteet

 • KTMp 953/1999 ensimmäinen määräaikaistarkastus ennen käyttöönottoa.

Mittauslaitteet

 • Mittauslaitelaki (707/2011), Vaakadirektiivi (90/384/EC), Mittauslaitedirektiivi (2004/22/EC), ensivakaus ennen 
  laitteen käyttöönottoa.

Määräaikaistarkastukset

Kohde Tarkastusväli
     
(vuotta)
Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
VNa 403/2008
 1
Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit, liukuportaat ja -käytävät, vammaishissit ja kevythissit
KTMp 663/1996
 2
Tavarahissit, hyllystöhissit, pikkuhissit sekä isot nosto-ovet
KTMp 663/1996 (korkeus yli 5m tai paino yli 400kg)
 3
Tavalliset nosto-ovet
KTMp 663/1996
 5

Kiinteistöjen sähkölaitteistot
KTMp 517/1996
Luokkaan 1 kuuluvat kiinteistöt
Luokkaan 2 kuuluvat kiinteistöt
Luokkaan 3 kuuluvat kiinteistöt15
10
5

Palonilmaisulaitteistot
Laitteistot, jotka rakennusluvan ehtona
Muut laitteistot
Sisäministeriön asetus 1999-967/Tu33

3
5

Automaattiset sammutuslaitteistot
sprinklerit ja vesisumut
kaasujärjestelmät ja puukerrostaloissa olevat järjestelmät
Sisäministeriön asetus 1999-967/Tu33
2
4
Paineastiat
Autoklaavit ja höyrykattilat
Muut rekisteröidyt paineastiat
KTMp 953/1999
2
4
Mittauslaitteet
Polttoainemittarit, säiliöautomittarit
Vaa'at, punnukset, pituusmittarit, muut nestemittarit (ei vesi)
Kuljetusastiat
Mittauslaitelaki (707/2011)

2
3

6