Paloturvallisuuden arviointi vaatimusten mukaisesti

 :

Paloturvallisuuden arviointi vaatimusten mukaisesti

Millä tasolla on yrityksesi nykyinen paloturvallisuus? Oletteko valmistautuneet siihen, että jonain päivänä onnettomuus saattaa kohdata yrityksesi? Kiinteistön omistaja, pitääkö toimitiloissasi toimiva yritys huolta tilojesi paloturvallisuudesta ja onko paloturvallisuus arvoitu? Paloturvallisuuden arviointi vaatimusten mukaisesti antaa kokonaiskuvan paloturvallisuudesta ja sen kehityskohteista.

Paloturvallisuuden arviointi vaatimusten mukaisesti on palvelu, jolla kartoitetaan yrityksesi tai toimitiloissasi toimivan yrityksen paloturvallisuuden taso. Inspectan tekemä paloturvallisuuden arviointi menee turvallisuuden juurille aina johtamiseen ja toimintatapoihin, ja katsoo paloturvallisuuden näkökulmasta kokonaisturvallisuutta aina toimitilojen päivittäiseen käyttöön asti.

Aito yritysturvallisuus kattaa kaikki turvallisuuden alueet hallinnollisesta ja fyysisestä turvallisuudesta henkilöstö- ja tietoturvaan. Keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat muun muassa henkilökunnan kouluttaminen, tarkoituksenmukaisten toimitilojen valinta, laitteiden säännöllinen tarkastus ja huolto sekä toiminnan jatkuvuuden varmistaminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Inspectan kolmiportainen arviointi tähtää vaatimustenmukaisuustodistukseen

Paloturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Paloturvallisuuden arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan turvallisuusvaatimusten täyttämistä. Paloturvallisuuden arvioinnin pohjalla olevat vaatimukset ovat osin lakisääteisiä, osin standardien ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen mukaisia. Ensimmäisen arvioinnin tuloksena saat pöytäkirjan, jossa paloturvallisuuden kehitystoimenpiteitä ohjataan kolmella eri mittarilla.

Paloturvallisuuden arvioinnin toinen osa toteutetaan, kun annetut korjaussuositukset ovat tulleet osaksi päivittäistä käytäntöä. Toisessa arvioinnissa katsotaan, että yrityksen turvallisuuskäytännöt vastaavat asetettuja vaatimuksia. Tämän vaiheen lopputuloksena annetaan todistus, jossa kokonaisturvallisuus määritellään kolmiportaisella asteikoilla (tyydyttävä – hyvä – erinomainen).

Paloturvallisuuden arviointiin valmistautuminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Saat Inspectalta etukäteen listan, jossa on lueteltuna arvioinnissa tarvittavat asiakirjat. Toimitiloja ei tarvitse valmistella ensimmäistä paloturvallisuus arviointia varten millään tavalla.

Paloturvallisuuden arvioinnin edut

  • Kattava kuva yrityksen paloturvallisuudesta, aina turvallisuusjohtamisen käytännöistä toimitilojen käyttöön

  • Selkeä raportti kehityskohteista

  • Todistus vaatimusten täyttymisestä